Duyurular

2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YAZ STAJI HAKKINDA

           2019-2020 akademik yılı itibariyle Covid-19 pandemi sürecine yönelik alınan önlemler nedeniyle yaz stajı uygulamasının fiili olarak yapılmaması öğrencilerin ödev / projelendirmelerle değerlendirilmesi konusunda karara varılmıştı. Önümüzdeki 2020-2021 akademik yılında ise pandemi önlemleri devam etmekle birlikte normalleşme süreci kapsamında zorunlu yaz stajı uygulaması ile ilişkili yeni bir takım düzenlemelere gidilmiştir. Bu kapsamda, 2020-2021 akademik yılı itibariyle geçerli olmak üzere “Yaz Stajı” uygulaması yapma konusunda gönüllü olan ve staj yapacak kurum bulan öğrencilerin yaz stajı yapmalarına olanak verilmesine; pandemi koşullarının hala sürmesi nedeniyle yaz stajı yapmak istemeyen öğrencilerin ise 2019-2020 akademik yılında olduğu gibi ödev / projelendirmelerle değerlendirilmesine karar verilmiştir.

          Fiili staj yapmak isteyen “gönüllü” öğrencilerin, duyuru ekinde bulunan Yaz Stajı Onay Formu’nu doldurup, stajın yapılacağı kurum yetkilisine onaylattıktan sonra, 01 Haziran-31 Haziran tarihleri arasında, aysenurbatal@cumhuriyet.edu.tr mail adresi aracılığıyla yüksekokulumuza ulaştırması, staj yapmak istemeyenlerin ise program danışmanları ile iletişime geçerek bilgilendirmeleri gerekmektedir. Pandemi koşulları sebebi ile, Onay Formu ve Staj Sözleşmesinde, Müdürlüğümüz tarafından imzalanması gereken kısımlar imzalanmış ve son şekli ile yüklenmiş olup, imza için ayrıca gelinmesine gerek yoktur.