Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

 
VAROLUŞ NEDENİMİZ (MİSYON)
 
Yüksekokulumuzun misyonu, toplumumuzun sağlık standartlarını yükseltmek amacıyla sağlık alanında, uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim-öğretim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, topluma faydalı teknik elemanların yetişmesini sağlayarak, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

 

 
 
GELECEĞE BAKIŞIMIZ (VİZYON)
Yüksekokulumuzun vizyonu, çağdaş, aktif, üretken, araştırmacı, yeniliklere açık, çağın gereklerine uygun sağlık hizmetleri elemanı yetiştirilmesinde tercih edilen, yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara ulaşan model bir sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu olmaktır.