Genel Tanıtım

Genel Tanıtım

  
 
 
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
 
           Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1990 yılında kurulmuş, 2004-2005 Eğitim ve Öğretim Yılında inşa edilmiş olan ana binaya ilaveten, 2009 yılında inşa edilen ek binasında eğitim ve öğretim vermeye devam etmektedir.
 
           Yüksekokulumuzda, tamamı bilgisayar ve projeksiyon cihazı donanımına sahip toplam,
 
22 derslik ile,
  1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı,
  1 Adet Tıbbi Laboratuvar,
  1 Adet Yaşlı Bakım Simülasyon laboratuvarı,
  1 Adet Anatomi laboratuvarı,
  1 adet Optisyenlik Laboratuvarı,
  1 adet Diş Protez Laboratuvarı ve
  1 adet de Fizik ve Geometrik Optik Laboratuvar olmak üzere
  7 adet de laboratuvar mevcuttur.
 
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde halen,
 
1- Dişçilik Hizmetleri Bölümü,
2- Eczacılık Bölümü,
3- Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü,
4- Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü ve
5- Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü olmak üzere,
     5 bölüm ve bu bölümlere bağlı, 15 normal öğretim ve 6 ikinci öğretim toplam
     21 programda eğitim verilmektedir.
 
Yüksekokulumuzda eğitim ve öğretim, 8 Öğretim üyesi ve 17 öğretim görevlisinden oluşan akademik kadroya ilave olarak, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere bir çok birimden görevlendirilen, her biri kendi alanında yetkin öğretim elemanlarınca yürütülmektedir.