Telefon: 0 346 219 1256 Belgegeçer: 0 346 219 1364 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

İç Kontrol

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

Toplumumuzun sağlık standartlarını yükseltmek amacıyla; sağlık alanında, uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, topluma faydalı teknik elemanların yetişmesini sağlayarak, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.
Değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözme becerisine sahip, üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, çağdaş gereksinimler doğrultusunda mesleki becerilerle donatılmış ve toplumsal sorumlulukları bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde lider ve  öncü eğitim kurumu olmaktır.

İç Kontrol İş Akış Şemaları