Yüksekokul Kurulu Üyeleri

Yüksekokul Kurulu Üyeleri

Başkan          Doç.Dr. Serkan AKKOYUN

Üye                Dr. Öğretim Üyesi Funda EVCİLİ

Üye                Öğr.Gör. Serdal BERKİL

Üye                Dr. Öğretim Üyesi Gülşen GÜÇLÜ

Üye                Dr. Öğretim Üyesi Sevda HASTAOĞLU ÖRGEN

Üye                Dr. Öğretim Üyesi Fatma TOK YILDIZ

Üye                Doç. Dr. Ümit Muhammet KOÇYİĞİT

Raportör       Yüksekokul Sekreteri Seçkin ŞENOL