Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Odyometri

Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluProgramın Amacı:
Odyometri programının amacı; İşitme ve işitme bozukluklarının tespitini yapabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş sağlık personelinin yetiştirilmesidir. Odyometri programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Hasta ilişkileri özel nitelik taşımakta olup, titiz ve sabırlı bir yaklaşım gerektirir. Odyoloji yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalı olduğu için bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir.
Özellikle son yıllarda önem kazanan sağlık hizmetlerindeki kalite ve akreditasyon, hastane sayısındaki artış, nitelikli sağlık ekibine duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Öğrenciler, ameliyathane hizmetleri ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık yöneticiliğine özgü temel bilgileri de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebileceklerdir. Bu programın eğitim dili Türkçe'dir.
Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:
Programdan mezun olanlar "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Ön Lisans Programı Mezunu" olurlar. Mezunlar, Odyoloji uzmanının veya KBB uzmanının gözetimi ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin Odyoloji Kliniklerinde çalışabilirler. Denge istemiyle ilgili vestibüler testleri uygulayabilir, sağırlar okulları ve benzer kuruluşlarda çalışabilirler. Doğum kliniklerinde yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilirler, okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı firmalarında çalışabilirler.
Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri ÖSYM merkezi sistemiyle yapılır.
 
ODYOMETRİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
YTIP1015 FİZYOLOJİ ( 2 0 2 )
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Dolaşım fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi, Boşaltım fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Endokrin fizyolojisi, MSS fizyolojisi.
 
YTIP1037ANATOMİ ( 2 1 2)
Anatomiye giriş ve genel bilgiler, Thoraks duvarı anatomisi ve diaphragma, Burun ve laryax, Trachea, akciğerler ve pleura, kalp, pericardium ve dolaşım sistemi, Cavum oris, pharynx, Oesopehagus, mide ve ince barsaklar, Kalın barsaklar, karaciğer, pankreas ve dalak, Böbrekler ve üreterler, Mesane ve ürethra, Kadın ve erkek genital organları, Merkezi sinir sistemi, Medulla sipinalis morfolojisi, beyin sakı, Cerebellum ve eranial sinirler, Otonom sinir sistemi, Diencephalon,telencephalon, Kulak, işitme ve denge yolları, Endokrin sistemi, Göz görme yolları.
 
YODY1001 ODYOLOJİK TERMİNOLOJİ ( 2 0 2 )
Odyoloji, odyometri, odyometrist, odyometri kuramları; sesle ilgili frekans, dalga boyu, şiddet, rezonans gibi kuramlar ve testlerle ilgili havayolu, kemikyolu, simulasyon gibi terimlerin açıklaması. Odyolojiyle direkt ilgili olmayan ancak konularda geçen bilateral, rutin, vertikal, perforasyon gibi tıbbi sözcüklerinde açıklamaları.
 
YFİZ1003 TEMEL FİZİK ( 2 0 2 )
Ölçme ve birim sistemleri, ölçme ve örnekleme,fiziksel kemiyetler, standartlar, birimler, fiziksel boyutlar, Skaler ve vektörel nicelik kavramları, Hareket, Dinamik, Newton, hareket yasaları, sürtünme ve sürtünme kuvvetleri, Dairesel hareket ve dinamiği, dönme hareketlerinde dinamiğin temel yasası, İş, enerji, Katı cisimler dengesi, Akışkanlar.
 
YPSİ1003 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 1 ( 2 0 2 )
Psikoloji, Öğrenme türleri, Hatırlama ve unutma, Davranışın gelişimi, Algı ve algıyı etkileyen olaylar, Gelişim dönemleri, Kişilik ve kişilik kuramları, Başaçıkma davranışı ve kullanımı, Güdüleme, Psikolojik testler, Davranış bozuklukları ve tedavisi, Sosyal psikoloji, Grup kavramı.
 
YODY1003 MESLEKİ TEKNOLOJİ ( 2 2 3 )
Odyometrik incelemelerde kullanılan odyometreler, mikrofonlar, amplifikatörler, hoparlörler, işitme cihazları, strobozkop, ERA-BERA, ECOG gibi ensturumanların tanıtılması, elektronik özellik ve fonksiyonları.
 
YODY1005 İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ ( 2 2 3)
İşitme fizyolojisi, Ses ve özellikleri, Odyometrik düzenlemeler, Odyometrik sıfır, Hava yolu, İşitme ölçme teknikleri.
 
YDİY1003 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ( 1 0 1 )
Sosyal varlık olarak insan, iletişim, iletişim düzeyleri, sözlü ve sözsüz iletişim, kendini tanıma, işitmek ve dinlemek, iletişim ve algılama, sürtüşme ve çatışmalar, iletişim ve toplum, sağlık personelinin kişilerarası ilişkilerdeki becerilerinin önemi.
 
YODY1002 İŞİTME VE KONUŞMA ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ( 2 0 2 )
İşitme konuşma organlarının periferden santrale kadar uzanan yapıların anatomik ve fizyolojik özellikleri.
 
YODY1004 İŞİTME KAYIPLARI ( 3 0 3 )
Normal işitme, İletişim tipi işitme kaybı, Sensorineural ve mix tipi şitme kayıpları, Çocuklarda meydana gelen işitme kayıplarının etiyolojik dağılımları, Çeşitli patolojilerde işitme kayıplarının ilişkisi.
 
YODY1006 KLİNİĞE GİRİŞ ( 2 6 5 )
Odyometrelerin kullanılışı ve uygulanacak testler, odyometrik muayene prensipleri, Odyometrist hasta ilişkileri, görev yetki ve sınırları.
 
YTIP2003 İLK YARDIM ( 2 0 2 )
İlk yardımcının görev ve sorumlulukları, İlk yardım malzemeleri, İlk yardımın temel ilkeleri, Yetişkinde temel yaşam desteği, Çocukta temel yaşam desteği, Çocukları ev ve okulda kazalardan korumak için yapılması gerekenler, Boğulma, Yanık ve yangın, Kazalar ve yaralının kurtarılması, Kanama ve şok, Kırık ve çıkıklar, Bayılma ve koma, Epilepsi ve konversiyon, Soğuk ve sıcağa maruz kalma, Vücut boşluklarına yabancı cisim kaçması, Hayvan ısırmaları, Zehirlenmeler, Kalp krizi, Sağlıklı yaşam.
 
YODY2003 KONUŞMA GELİŞİMİ ( 2 0 2 )
Çocukta normal konuşma gelişimi, İşitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki ilişki, Ağır işitenlerde ortaya çıkan konuşma bozukluklarının sınıflandırılması, Konuşma bozukluklarının ayırıcı tanıdaki yeri.
 
YODY2007 İŞİTME CİHAZLARI ( 2 4 4 )
İşitme kayıplarında kullanılan değişik tip ve değişik amaçlı cihazların teknik yönleri, kullanılma amaç ve prensipleri.
 
YODY2005 ODYOMETRİDE İLERİ TEST YÖNTEMLERİ I ( 2 6 5 )
Değişik patojilerin ayırıcı tanı testlerinin yapılması, Elektroakustik impeolans, SAL, Tone Decay, SISI, Bekeys ve Recruitment testleri.
 
YTLB1004 HASTANE İDARESİ ( 2 0 2 )
Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık, sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri. Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramalr, hastane fonksiyonları ve temel kavranlar. Hastane fonksiyonları ve örgütlenmesi; başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri. Tıbbi fonksiyonlar; Klinik hizmetleri, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri. Teşhis üniteleri; laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri. Hastane enfeksiyonları kontrolü, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurluğu kanunu ile ilgili yönetmelikler.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YODY2004 VESTİBÜLER SİSTEM VE TEST YÖNTEMLERİ ( 2 4 4 )
Denge sistemi, Denge testleri, Vestibüler Testler, Eng, Obtokinetik, Kalorik Testler ve uygulama prensipleri.
 
YODY2006 ÇOCUK TEST YÖNTEMLERİ ( 1 2 2 )
Doğumdan testlere koopere olana kadar geçen devre içerisindeki çocuklara subjektif ve objektif testlerin verilmesi, Serbest alan ve oyun odyometrisi teknikleri, Objektif ölçüm metodları; ERA, BERA, ECOG.
 
YODY2008 ODYOMETRİDE İLERİ TEST YÖNTEMLERİ II ( 2 6 5 )
Fonksiyonel, psikojenik orjinli işitme kayıtlarının ayırt edilmesinde uygulanan test yöntemleri, Simülasyon testleri, Konuşma testleri.
 
YODY2010 ATİPİK ÇOCUK PSİKOLOJİSİ ( 2 0 2 )
Normal çocuk gelişim özellikleri, Atipik çocuk nedir?, Bu alanda yaygın olarak kullanılan tanılar, Zihinsel özürlü çocuklar, Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar, Serebral paralizli çocuklar, Epilepsili çocuklar, konuşma özürlü çocuklar, İşitme özürlü çocuklar, İşitme aletlerinin seçimi, kullanımı ve bakımı, Özürlü çocukların eğitiminde aile rehberliği ve ekip çalışmasının önemi, Uyumsuz çocuklar, Üstün zekalı çocuklar, Özel eğitimde yönetim, denetim ve rehberlik.
 
YMAT1024 MATEMATİK: ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.