Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

İlk Ve Acil Yardım

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Programın Amacı: Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içersinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir.
Sağlık Meslek lisesinin ATT bölümü mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.
Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.
Öğrencilerimiz  1. yıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını hastane acil servislerinde ve 112 ambulans istasyonlarında  yapmaktadırlar.
Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile mezun öğrenciler; hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde ve tüm acil servislerde çalışabilirler.
 
İLK VE ACİL YARDIM  PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
YBES1001 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME I ( 1 4 3 )
 
Kuvvet-kuvvet dayanıklılık, temel kondüsyon,interval çalışmaları, yüzme basamakları I.
 
YPSİ1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ( 2 0 2 )
İletişim ve iletişim öğrelerinin tanımlanması, Kendini tanıma, Sağlık personelinin işlevleri karşısında hastanın duyduğu sıkıntı, Sağlık personelinin iletişimi herhangi bir insanın iletişiminden farklı olmalıdır, İletişimde engeller, İletişimde empatik yaklaşım,Hasta hakları ve hasta haklarının uygulanmasında sağlık personelinin sorumlulukları.
 
YAAB1001 ACİL HASTA BAKIMI I ( 1 4 3 )
Hastane öncesi acil bakım, Acil bakımda kullanılan kısaltmalar, Stres, Acil bakım verenlerde duygusal stres,Vital bulgular, İlk inceleme, İkinci inceleme, Hastanın değerlendirilmesi, Fizksel muayene,Tanılamada aşamalar; primer, sekonder veodaklaşmış tanılama, Fiziksel muayene yöntemleri; inspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon, Kardiyo pulmoner resüsitasyon, Yabancı cisimle boğulmalarda ilk yardım, Solunum acilleri; astım, KOAH, kronik bronik bronşit, amfizem, Yetişkinin solunum zorluğu sendromu, Pulmoner emboli, Solunum asidozu, Solunum alkalozu, Metabolik asidoz,Metabolik alkoloz, Kardio vasküler aciller, İKH’da risk faktörleri, AMI, Maling HT, KKY, Akut akciğer ödemi, Dijital entoksikasyonu, Abdominal aciller, Yaralanma mekanizması, Künt ve penetran abdominal travmalar, Abdominal travmaların değerlendirilmesi, Abdominal organ yaralanmaları; Mide karaciğer, dalak, pankreas, böbrek, mesane ve ürethra yaralanmaları, Abdominal travmalarda acil bakım, Değerlendirme.
 
YAAB1003 ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI I ( 1 4 3 )
Oryantasyon, Acil ekipmanlar, Ekipman kontrolü, Modern acilaraçları ve ekipmanları, Acilde kullanılan kısaltmalar, Aspirasyon, Oksijen tedavisi, Oksijen tedavisinde kullanılan araçlar, Kanama kontrolü, yumuşak doku yaralanmaları,İleri hava yolu yöntemi; entibasyon, Solunum değerlendirilmesi,Kardiyovasküler değerlendirme, Abdominal değerlendirme, Nörolojik değerlendirme, Göğüs yaralanmaları, Sıvı elektrolit dengesi, Asit-baz dengesi, Şok, Asepsi-antisepsi vaka çalışmaları, Değerlendirme,
 
YAAB1005 AMBULANS SERVİSİ EĞİTİMİ I ( 1 4 3 )
Acil tıp servisi sistemi nedir?, Ambulans ve acil bakım teknikerlerinin bu sistemdeki yeri ve yasal sorumlulukları nelerdir? Acil bakım verenlerde beklenen özellikler, Solunum sistemi ekipmanları, kullanılışı ve bakımı, Hava yolu açılması, Baş ve santral sinir sistemi ekipmanları, Hastanın hareket ettirilmesi ve taşınması metodları nelerdir? Ambulans servisi standartları I; ambulansın tanımı ve teknik özellikleri, Ambulans servis standartları II; ambulanstaki malzemeler, kaza ve felaketlerin tarifi, tipleri, trafik kazaları, ilk yardım çantası, Ortopedik aciller; kırık-çıkık ve burkulmalar, omuz ve üst ekstremite yaralanmaları, pelvis yaralanmaları, alt ekstremite yaralanmaları, atelleme prensipleri ve çeşitleri, Yanıklı hastada kullanılan malzemeler, Travmalı hastada kullanılan özel malzemeler; doğum seti, yanık seti, travma seti, Çevresel aciller; yanıklar, sıcak-soğuk yaralanmaları, suda boğulmalar, dalma kazaları, radyasyon yaralanmaları, tehlikeli maddeler, zehirlenmeler, kanamalar, şok ve bayılmalar.
 
YTIP1035 ANATOMİ ( 2 2 3 )
Anatomiye giriş; anatomi nediranatomik duruş, anatomik eksenler, anatomik düzlemler, Anatomik terminoloji; anatomide sık kullanılan yön terimleri ve diğer terimlerin türkçe karşılkları, Hareket sistemi; kemikler, eklemler, kaslar, Dolaşım sistemi; genel dolaşım bilgisi, kalbin yerleşimi, dış yapısı, perikard, kalbin iç yapısıkalbin beslenmesi, Arterler, venler, lenf sistemi, Solunum sistemi; burun, larenks, trechea, akciğer, puleure ve mediasitinum, Sindirim sistemi; sindirim kanalı, ağız, pharynx, yemek borusu, mide, ince barsaklar, kalın barsaklar, Sindirim bezleri; tükrük bezleri, karaciğer, pankreas, Üriner sistem; böbrekler; üreter, mesane, erkek ve kadın üretrası, Genital sistek; erkek üreme sistemi, dış genital organlar, erkek üreme bezleri, kadın genital organları, iç genital organlar, dış genital organlar, kadın genital bezleri, Endokrin organlar; endokrin sistem hakkında genel bilgiler; pankreas, böbrek üstü bezi, ovaryum, testis, glandula, thyroiddeo, glandula parathyroidea, timus epifiz, hipofiz, Sinir sistemi; genel morfolojik bilgiler, periferik sinir sistemi, otonom sinir sistemi, Duyu organları; göz, kulak, deri.
 
YTIP1015 FİZYOLOJİ ( 2 0 2 )
Fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi, Vücut sıvı sistemleri, vücut zarından geçiş, Vücut kan fizyolojisi, Kan fizyolojisi: kan grupları immün sistem, Dolaşım fizyolojisi, Solunum fizyolojisi, Uyarılabilen doku-kas, uyarılabilen doku-sinir, Periferik, Merkeziotonom sinir sistemi, Boşaltım fizyolojisi, Sindirim fizyolojisi, Endokrin fizyolojisi, özel duyular.
 
YDİY1003 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ( 1 0 1)
Sosyal varlık olarak insan, İletişim, İletişim düzeyleri, Sözlü-sözsüz iletişim, Kendini tanıma, İşitmek ve dinlemek, İletişim ve algılama, Sürtüşme ve çatışmalar, İletişim ve toplum, Sağlık personelinin kişiler arası ilişkideki becerilerinin önemi.
 
YBES1002 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME II ( 1 4 3 )
Kuvvet çalışmaları, sürat-süratte dayanıklılık, temel kondüsyon, yüzme basamakları II.
 
YAAB1002 ACİL HASTA BAKIMI II ( 1 4 3 )
Nörolojik aciller, Felç, epilepsi ve nöbetler, Diyabetik aciller, Diyabetik koma ve insülin şoku, Diyabet ve lakolizm, Dispneye yol açan tıbbi aciller, Dispne sebepleri, Akut akciğer ödemi, KOAH, Astım ve allerjik hastalıklar, Akciğer embolizmi, Hiperventilasyon, Üst ve alt solunum yolu obstrüksiyonu, GİS acilleri, akut batın, Disfaji, Kusma ve kusmuk aspirasyonu, Hematemez, Melana, Diyare, Sarılık, Kolik, Özafagial reflü, Bulimia, Anoreksia nervoza, Konstipasyon, Ürolojik aciller, Akut böbrek yetmezliği, Batın ve genital bölge yaralanmaları, Künt ve penatren travmalar, Açık pnömotoraks, Tansiyon pnömotoraks, Hemotoraks, Flail Chest, Kardiyak tamponad, İğne ve tüp torakostomi, Perikardiyosentez, Kafa travmaları, Spinal travmalar.
 
YAAB1004 ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI II ( 1 4 3 )
İlaç uygulamaları, Sıvı tedavisi, Enjeksiyon uygulamaları, Farmakoloji ileri hava yolu uygulamaları, Kulak acilleri, Baş, boyum ve yüz acilleri, Hematolojik aciller, Alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bozukluklar, Asepsi-antisepsi tekrarı, Bulaşıcı hastalıklar ve korunma ilkeleri, Vaka çalışması, Seminer sunuları, Yurt içi stajı.
 
YAAB1006 AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ II ( 1 4 3 )
Trafik kanunu hakkında açıklamalar, araçlara ilişkin tarifler, Karayolu yapısı ve trafik işretlerinin korunması, Trafik işaretleri ve levhalar, Kaza ve felaketlerin tarifi, tipleri, Trafik kazaları, Trafik işaretleri, Yol çizgileri, Hız kuralları, Takip mesafesi kuralları, Araçların manevraları, dönüşleri, Öndeki aracı geçme, Arkadaki araca yol verme,Motorun tanımı ve çeşitleri, Motor yakıt sistemi, Soğutma sistemi, Kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralları, Daralan yol bölümlerinde ilk geçiş hakkı, Yaya, okul ve demiryolo geçitleri, Durma, duraklama ve park etme, Araçların ışıklandırılması ve ışıkların kullanılması, Marş ve şarj sistemleri, Debriyaj sistemi, Vites kutusu, Şaft ve diferansiyel, Araçların boyutları, ölçü ve ağırlıkları, yüklenmesi, yolcu taşınması, Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili kurallar, Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, Okul taşıtlarıyla ilgili kurallar, Tekerlekler ve lastikler, Fren sistemleri, Süspansiyon sistemleri,Koruyucu bakımın önemi ve günlük bakım, Sürücü tarafından yapılabilecek basit onarımlar,, Ses, müzik ve görüntü ve haberleşme cihazlarıyla ilgili hükümler, Saygısız ve tedbirsiz araç sürme yasağı,Hukuki sorumluluklar ve sigorta, Trafik kazaları ve trafik cezaları, Araçların tescil işlemleri, Sürücü sağlığı insanın ruhsal yapısı ve davranışların kazalarla ilişkisi, Vaka çalışması, Değerlendirme.
 
YTIP1001 TIBBİ TERMİNOLOJİ ( 1 0 1 )
Ürogenital sisteme ilişkin terimler, Sinir sistemine ilişkin terimler, Endokrin sisteme ilişkin terimler, Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler, Göz, kulak ve deriye ilişkin terimler.
 
YAAB1010 ACİL KLİNİK  İLAÇ FARMAKOLOJİSİ ( 2 0 2 )
İlaç nedir, kullanım alanları nelerdir?, Acil serviste sık kullanılan ilaçlar; anti hipertansif, anti enflamatuvar, adrenalin, atropin, sodyum bikarbonat, kalsiyum, magnezyum, oksijen vb. Kardiyopulmoner resusitasyonda kullanılan ilaçlar 1., kardiyopulmoner resusitasyonda kullanılan ilaçlar 2. Akut astım atağında kullanılan ilaçlar. Kronik obstruktis akciğer hastalığında kullanılan ilaçlar. Antihipertansif ilaçlar 1, antihipertansif ilaçlar 2. Zehirlenmeler ve antidotları. Akut myokart enfarktüsü tedavisinde kullanılan ilaçlar. İlaçlar ve emilim yolları. Acil serviste kullanılan serumlar ve verilme yolları 1, Acil serviste kullanılan serumlar ve verilme yolları 2. Kan ürünleri 
 
YBES2001BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME III ( 1 4 3 )
Kuvvet, kuvvette dayanıklılık, temel kondüsyon, sportif oyunlar, Yüzme Temel Çalışmaları I.
 
YAAB2001 ACİL HASTA BAKIMI III ( 1 4 3 )
Hamilelik ve doğumda acil bakım uygulamaları, Üreme organları anatomisi, pelvis kemiği, kadın genital organları, genital organların destek dokusu, genital organların damar-sinir ve lenf organları, ovariyal ve menstrüyel siklus, gametogenezis, fertilizasyon, implantasyon, embriyonel, fetal dönem, normal doğum eylemi ve etkileyen faktörler, normal doğum eyleminin devreleri, yenidoğan bakımı, Pediatrik aciller; krup, epigolotit, yabancı cisim aspirasyonları, astım, bronşiolit, pnömoni, Jinekolojik aciller; gebeliğin ilk döneminde görülen kanalalar ve acil bakım, Moll Hydatiform, Hyperemezis Gravidarum ve acil bakım, geç gebelik döneminde görülen kanamalar (plesenta previa, dekolman plesenta) ve acil bakım, Geriatrik aciller; travmalar MI, KKY, amnestik bozukluk, abuse, triyaj kuralları nelerdir? Ne şekilde uygulanır? Klinikte eğitim ve uygulama çalışmaları,Psikiyatrik aciller, Kanserli hastalarda acil bakım.
 
YAAB2003 ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI III ( 1 4 3 )
EKG çekilmesi, Normal ve patolojik ritimler, Defibrilasyon, Kardiyoversiyon, Vaka çalışması Farmakolojisi, Yıl içi stajı.
 
YAAB2005 AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ III ( 1 4 3 )
Araç ekipman kontrolü, Ambulans servis standartları I; ambulansın acil kullanımı, Ambulans servis standartları II; haberleşmede temel kavramlar, Ambulans servis standartları III; kayıtlar ve raporlar, Radyo telsiz ile iletişim, Yangın söndürme ve önleme, sınıfta ve alanda vaka çalışmaları, Klinikte eğitim ve uygulama çalışmaları, Ambulans sürücülüğü, Pratikler.
 
YTLB1004 HASTANE İDARESİ ( 2 0 2 )
Tarihsel akış içerisinde hastanenin yeri ve gelişimi, hastalık ve sağlık, sağlık hizmetleri, hastanenin tanımı ve sınıflandırılması. Yönetim, yönetim ilkeleri, özellikleri ve öğeleri, yöneticinin özellikleri. Hastane idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları, hastane işletmesinde temel kavramalr, hastane fonksiyonları ve temel kavranlar. Hastane fonksiyonları ve örgütlenmesi; başhekim ve hastane müdürünün görev ve yetkileri. Tıbbi fonksiyonlar; Klinik hizmetleri, acil servis hizmetleri, servis şef ve uzmanlarının görev yetkileri. Teşhis üniteleri; laboratuvar, laboratuvarda çalışan personel ve görevleri, röntgen servisi, röntgen servisinde çalışan personel ve görevleri, radyasyon güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler. Ameliyathane hizmetleri, yoğun bakım ve reanimasyon hizmetleri, çalışan personelin görev ve yetkileri. Hastane enfeksiyonları kontrolü, diyet hizmetleri, eczane hizmetleri, sosyal hizmetler, hemşirelik hizmetleri. Bilimsel kurullar, uzman hekim yetiştirilmesi. Hastane hizmetlerinin değerlendirilmesi, hastane nöbet, idari ve teknik hizmetleri. Devlet memurluğu kanunu ile ilgili yönetmelikler.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW. 
 
YBES2002 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME IV ( 1 2 2 )
Genel dayanıklılık, süratte dayanıklılık, yüzme temel çalışmaları II.
 
YAAB2002 ACİL BAKIM UYGULAMALARI ( 1  20  11 )
Asepsi antisepsi tekrarı, Olay yerinde defibrilasyon ve kardioversion, EKG, Sınıfta ve alanda vaka çalışmaları, Seminer sunuları, Değerlendirme. 
 
YMAT1024 MATEMATİK: ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.