Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Fizyoterapi

Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluFizyoterapi Teknikerliği Programı’nın amacı; iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.
Eğitim / Öğrenim
Fizik Tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektör olduğundan bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artışı rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artmıştır. Bu bakış açısıyla günümüzde dünyada fizyoterapi teknikerliği ön lisans programları giderek artmaktadır. Program eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde hareket edecektir. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde var olan donanımlar ve gelişen teknolojiye uygun olarak alınacak diğer ekipmanlarla eğitim kalitesi desteklenecektir.
Kariyer Olanakları
Fizyoterapi Teknikerliği Programı’nı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri ünvanı verilir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde görev yapabilmektedirler.
 
FİZYOTERAPİ  PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 
YFİZ1003 TEMEL FİZİK ( 2 0 2 )
Fiziksel büyüklükler, standartlar ve birimler, vektörler ve skaler büyüklükler, katı cisimlerin dengesi, dönen cisimler, kinematik parçacık dinamiği, Newton kanunları, ağırlık, kütle, iş ve enerji, enerji korunumu, çarpışma, salınımlar, akışkanlar mekaniği, elastik ortamda dalgalar, sıcaklık, termodinamiğin kanunları,elektrik ve manyetik alan, basit elektrik devreleri.
 
YFZT1003 FİZYOTERTAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ( 2 2 3 )
Fziyoterapi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kavramları, tarihçe, hastalık, yetersizlik, özürlülük, engellilik kavramları. Hasta sorgulanması, fonksiyonel değerlendirme, muayene, postür analizi, kısalık testleri, esnekliğin değerlendirilmesi, normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, gonyometrik ölçümler, kas testi (bilgisayar ilaveli aletlerle ölçüm, manuel kas testi). Gövde, üst ve alt ekstremitelerin manuel kas testi.
 
YPSİ1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ( 2 0 2 )
Davranış bilimleri kavramı, sistem kavramı ve canlı sistemleri, davranışın nörobiyolojik kökenleri, bilinç kavramı, duyum ve algı, duygular ve heyecanlar, öğrenme bellek kavramları, bellek, davranışın ruhsal kökenleri, kişilik, cinsellik, insan ve çevre, normal-anormal, psikoz-nevroz ayrımları, toplumbilim, toplum ve öğeleri, kültür, aile, dil ve iletişim, bilim ve bilimsel araştırma kavramları.
 
YTIP1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ ( 2 0 2 )
Tıp terminolojisinin tanımı ve önemi, latince okunuş ve dilbilgisi kuralları, tıp bölümlerinin genel tanımı, medikal vokabulerin oluşumunda komponentlerin anlam ve kullanımları, kök, önek ve sonekler, dış ve iç anatomi, vücut sıvı ve maddeleri, renkler ve sıvılar, vücut yapısı ile ilgili terimler, sistemlere göre yaygın olarak kullanılan terimler, laboratuvarlarda kullanılan terimler, tıpta en çok kullanılan kısaltmalar.
 
YTIP1011 ANATOMİ ( 2 0 2 )
Anatomiye giriş, kemik, eklem ve kaslar hakkında genel bilgiler. Thorax duvarı anatomisi, mediastium, kalp ve pericardium, dolaşım sistemi, alt ve üst extremite damarları, solunum sistemi, cavum oris, pharynx, oesophagus, mide, barsaklar ve karaciğer. Endokrin sistem, üriner sistem, kadın ve erkek genital organları, MSS ve OSS.
 
YTIP1015 FİZYOLOJİ ( 2 0 2 )
Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi,solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.
 
YFZT1008 KİNEZYOLOJİ ( 1 0 1 )
Kinezyolojinin tanımı, kinezyoloji kapsamına giren konular, hareket ve hareket tipleri, genel mekanik prensipler, kemik dokusunun fizyolojik özellikleri ve kanunları, kemik üzerine binen stressler, kemiğin patolojik şartlarda fonksiyonel
adaptasyonu, kıkırdak dokusunun yapısı-özellikleri, mekaniği, patokinetiği; kas fonksiyonunun mekaniği ve patomekaniği; kollagen dokunun mekanik özellikleri, ve patomekaniği, Artroloji, vücut eklemlerinin sınıflandırılması, synovial eklemler ve özellikleri, eklem kohezyonu, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, kayma ve sallanma hareketi, kaldıraçlar, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar.
Normal ve patolojik yürüyüş ; Omurganın mekaniği ve patomekaniği ; skolyoz, pelvis-kalça-diz -ayak bileği ve ayağın mekaniği ve patomekaniği ;
Üst ekstremite kinezyolojisi (omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği kavrama türleri).
 
YFZT1012 HİDROTERAPİ BALNEOTERAPİ ( 2 4 4 )
Hidroterapide kullanılan tanımlar, hidroterapide fizyolojik kavramlar, hidroterapide uygulama yöntemleri, girdap banyoları, kelebek banyoları, duş ve spraylar, fluidoterapi, nemli sıcaklık uygulamaları, hot-pack-parafin ve saunalar, havuz tedavisi ve su içi egzersizleri, hidroterapide kullanılan testler, kaplıcalar.
 
YFZT1014 ELEKROTERAPİ ( 1 4 3 )
Düz galvani akımının elde edilişi, iyontoforezis, tıbbi ve cerrahi galvanizm, modifiye galvani akımı, elektrodiagnoz, alçak frekanslı akımlar, diadinamik akımlar, enterferansiyel akımlar, elektrik şoku, fonksiyonel elektrik stimülasyonu, Ultra- Reiz ve Russian akımları.
Yüksek frekanslı akımların elde edilişi, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi, ultrason, transkutaneal elektriksel sinir stimülasyonu, biofeedback, magnetoterapi, yüksek voltaj stimülasyonu.
 
YFZT1016 FİZYOTERAPİ 1 ( 3 2 4 )
Fiziksel ajanların sınıflaması, sıcak soğuk uygulamalar. Yüzeyel ve derin ısıtıcılar. Hot pack, cold pack uygulamaları, parafin, infraruj uygulamaları. Ultrason ve traksiyon.
 
YFZT2003 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ( 1 2 2 )
Ortopedi ve travmatoloji kavramları. Kırık ve iyileşme, kontraktürler, germe egzersizleri ve türleri. Eklem hareket açıklığı egzersizleri, güçlendirme egzersizleri. Belli başlı protez uygulamaları, öncesi ve sonrası rehabilitasyon protokolleri, Spor sakatlıkları ve rehabilitasyonu.
 
YFZT 2007 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON ( 1 2 2 )
Sık görülen romatizmal hastalıklar. Akut, subakut ve kronik dönem fiziksel ajan uygulamaları ve rehabilitasyon yaklaşımları. Romatizmal hastalıklarda splintlemeler.
 
YFZT2011 ÇOCUK HASTA REHABİLİTASYONU ( 1 2 2 )
Normal büyüme ve gelişme, muayene, refleksler, postural reaksiyonlar, dil gelişimi ve konuşma.Cerebral paralizi ve çocuklukta görülen diğer konjenital ve genetik nöromüsküler sistem hastalıklarının rehabilitasyonu. Çocuk hastalarda kullanılan rehabilitasyon yöntemleri konvansiyonel ve nörofizyolojik yöntemler. Bobath yöntemi, test pozisyonları, reflaks inhibitör patern(RIP)ler. İnhibisyon, fasilitasyon, resentaz, desentez kavramları. Baş tutma, oturma, dört nokta denge, diz üstü denge, ayakta statik ve dinamik denge, yürüme eğitimi.Çocuklarda ortez protez uygulamaları, splintleme. Vojta ve iletişimsel eğitim (Peto) teknikleri.
 
YFZT2013 FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ ( 2 2 3 )
Motor ve duyu sistemi anatomi ve fizyolojisi. Medulla spinalis, beyin sapı, midbrain, serebellum ve korteks fonsiyonları. Kas ve kasılma fonksiyonları, motor repertuar (istemli,istemsiz hareket ve kontrol) kavramları. Kas iğciği, primer ve seconder duyusal refleksler, fuzimotor sistem ve refleksleri, proksimal ve distal sinerjiler, nosiseptif refleksler.
Rehabilitasyonda kullanılan yöntemler. Konservatif ve nörofizyolojik yöntemler. Brunnstrom, Bobath, Margaret Johnson yöntemleri.
 
YFZT2015 FİZYOTERAPİ II ( 3 4 5 )
Egzersiz kavramı, kasılma ve egzersiz türleri. İzometrik, konsantrik, eksantrik ve izokinetik kasılma ve egzersizler, avantajları dezavantajları. Mobilizasyon ve manipulasyon teknikleri, masaj, splintler, ortez ve protezler. 
 
YFZT2017 NÖROLOJİK HASTA REHABİLİTASYONU ( 2 2 3 )
Santral ve periferik sinir sisteminin enfeksiyöz, vasküler, travmatik , dejeneratif ve idyopatik hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları. Strok ve spinal kord yaralanmalarında rehabilitasyon uygulamaları, kafa travmaları ve rahabilitasyonu.
 
YFZT2002 KLİNİK UYGULAMA ( 0 26 13 )
Protez-ortez ve biomekanik, nöromüsküler hastalıklar, beyin özürlü çocuklar, konnektif doku manipulasyonu, sporcu sağlığı ve fizyoterapisi, ortopedik rehabilitasyon; nörolojik rehabilitasyon, kardiak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, nöroşirurjide rehabilitasyon, ve fizik tedavi rehabilitasyon departmanında yapılan dönüşümlü staj uygulamaları.
 
ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI ( 2 0 2 )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YMAT1024 MATEMATİK: ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, loğaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonumetrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.