Telefon: 0 346 219 1256 shmyo@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Diş Protez Teknolojisi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Diş Protez teknikeri, kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikeridir.

Diş protez teknikerleri, diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar. Hazırlanan modeller üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar. Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar. Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar. Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapar.

Programı bitiren öğrencilere ön lisan diploması ve “Diş Protez Teknikeri” unvanı verilir. Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında ya da özel diş protez laboratuarlarında iş bulabilirler. Ayrıca isterlerse kendi diş laboratuarlarını açabilirler.
 

 

 

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ  
 
YDPT 1009 MADDE VE ARAÇ BİLGİSİ 1   ( 1 0 1 )
Metaller ve genel özellikleri Alaşımlar. *Sabit protezlerde kullanılan alaşımlar.* Cr- Co- Ni Alaşımları.* Porselenin yapısı.* Porselen jaket kronlar.* Metal destekli kron ve köprüler.*Metal alt yapı ve metallerde aranılan özellikler.* Proselende kırılma nedenleri.* Estetik.*Işık ve renk* Glaze ve boyama işlemleri.
 
YDPT 1011 DENTAL ANATOMİ 1   ( 1 6 4)
Dental anatomi ile ilgili bilgiler * Dişin yapısını oluşturan yapıların terminolojisi * Yontu işleri, mum, sabun, alçı gibi materyallerden hazırlanmış blokların yontularak diş haline getirilmesi* Üst ve alt orta ve yan kesici dişler* Üst ve alt kanin dişler* Üst 1.premolar diş.
 
YDPT 1013 SABİT PROTEZ – I : ( 2 6 5 )
Sabit proteze giriş* Çalışma modellerinin hazırlanması* Jaket kronlar.
 
YDPT 1015 TAM PROTEZ – I : ( 2 6 5 )
*Protezin tanımı, amaçları, türleri * Tam protezi ilgilendiren anatomik oluşumlar* Tam protezin     sınırları* Ağız boşluğunu örten dokular * Tam protezlerde ölçü ve çeşitleri* Kullanılan ölçü maddeleri, ölçü kaşıkları* Model elde etme ve baxsing yöntemi.
 
YDPT 1002 MİKROPLAR, STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON: ( 1 0 1)
Mikrobiyolojinin tarihçesi Mikrop dünyası* Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri* Mikroorganizmaların beslenmesi üretilmesi* İnsan vücudunun normal mikrop florası* Mikroorganizmaların buluşma yolları* Konak, parazit ilişkileri* Temel immün mekanizma* Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri.
 
YDPT 1010 DENTAL ANATOMİ   II : ( 1 6 4 )
Mandibular 1. Ve 2 Premolar,* Maksillar 1. Molar* Mandibular 1.ve 2. Molar*Dentisyon ve destekleyici dokular* Oklüzyon ve çene hareketleri.
 
YDPT 1012 SABİT PROTEZ   II: ( 2 6 5)
Veneer kronlar,*Full Kronlar* ¾ kronlar, onlayler.
 
YKİM 1007  TEMEL KİMYA : ( 2   0   2)
Kimyasal hesaplamalar. * Gazlar, Katılar, Sıvılar * Kimyasal termodinamik * Reaksiyon hızı ve denge * Çözeltiler ve sulu çözeltilerde denge * Elektrokimya reaksiyonları * Periyodik sistem * Atomun yapısı * Kimyasal bağ * Yükseltgenme, indirgenme reaksiyonları * Elementler.
 
YDPT 1014 TAM PROTEZ II : ( 2 6 5 )
Kaide plakları ve mum şablonlarının hazırlanması * Artikülatörler, Oklüzorlar * Kayıtların artikülatörlere alınması * Diş dizimi * Modelaj, Muflama, Polimerizasyon ve akril tepimi* Tesfiye* Polisaj * Besleme ve plak değişimi.
 
YDPT 2015 ORTODONTİK APAREY    : ( 3 4 5  ) 
Gerekli araç ve gereçler * Köşeli tahta kalıp * Yuvarlak tahta kalıp * Çivili tahta kalıp * Adams kroşesi * Damla kroşe * C Kroşe * Hawley apareyi * Vestibül ark bükümü * Modifiye vestibül ark* Labiolingual spring * Kros apareyi * Meziodistal sping * MD springli Hawley * Kanin retraktörü * Habit breaker * Ekspansiyon apareyi * Distal vidalı aparey.
 
YDPT 2005 ÇENE YÜZ PROTEZİ  1 : ( 2 0 2 ) 
*Giriş terminolojisi * Radyasyon stentleri * Mandibuler rezeksiyon protezleri * Sert damak defektleri * Sert damak obturatörleri * Yumuşak doku defektleri * Speech-aid protezleri * Cleft-pale habilitasyon * Yüz defektleri ve protezleri * Splintler * Stendler * Yüz protezleri
 
 
YDPT 2009 SABİT PROTEZ III : ( 1 4 3 )
Die’li modellerin hazırlanması ve modellerin artikülatöre alınması * Üst anterior köprü * Üst posterior köprü.
 
YDPT 2011 TAM PROTEZ   III : ( 1   4 3  )
Ölçü materyalleri ve ölçü kaşıkları * Modellerin hazırlanması ve baxing tekniği * Kayıtların hazırlanması ve oklüzal terimler * Modellerin artikülatöre alınması * CL 1,2,3, diş ilişkileri.
 
YDPT 2013 BÖLÜMLÜ PROTEZ I: ( 2 4 4 )
Model duplikasyonu * Tel manipulasyonu * Kroşe bükümü * Kaide plağı ve mum şablon hazırlama * Artikülatöre alma.
 
YTIP 2001 İLK YARDIM : ( 1   0   1)
İlk yardımın önemi, Türkiye'de alt yapı.İnsan vücut anatomisi, travmatoloji ve travmatik yaralanmalarda genel bilgiler. Kırık ve çıkıklarda, omurga yaralanmalarında ilk yardım.El yaralanmalarının önemi, batın yaralanmaları ve ilk yardım. Göğüs ve kafa yaralanmalarında ilk yardım. Böcek, yılan sokmaları ve ilk yardım. Zehirlenmeler ve güneş çarpmalarında ilk yardım. Resüsitasyon ve canlandırma.

 
YDPT 2008 SABİT PROTEZ IV: ( 1   3   3 )
Alt hijyenik köprü * Alt posterior köprü * Alt anterior köprü.
 
YDPT 2010 TAM PROTEZ IV : ( 1   3   3)
CL 1,2,3 diş ilişkileri * Mumlama * Akrilik rezilin hazırlanması * Bitirme ve polisaj * Şablon hazırlama * Artikülatöre alma.
 
YDPT 2012 BÖLÜMLÜ PROTEZ II : ( 2   4 4  )
*Model duplikasyonu * Tel manipülasyonu * Kroje bükümü * Kaide plağı ve mum şablan hazırlama * Artikülatöre alma.
 
 
 
 
YPSİ 1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ : ( 2   0   2 )
Davranış Bilimleri nedir? (Tanımı, çeşitleri): Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji. Antropolojinin tanımı. Psikolojinin tanımı. Psikolojinin alt dalları; Sosyal Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Klinik Psikolojisi (psikolog, psikiyatrist farkı), Kişilik Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi tanımları.Gelişim Psikolojisi; a) S.Freud'un psiko-seksüel gelişim kuramı, b) E.Erikson'un psiko-sosyal kuramı, c) J.Piaget'in bilişsel gelişim kuramı.Kişilik tanımı, a) Kişiliğin gelişmesi; Biyolojik etkenler, çevresel etkenler, b) Kişilik kuramları; C.Rogers-Humanistik Kuramı, A.Maslow-Gereksinimler Hiyerarşisi.Öğrenme, tanımı ve çeşitleri. a) Davranışcı öğrenme kuramları; klasik koşullanma yoluyla öğrenme, Edimsel (operant) koşullanma yoluyla öğrenme. B) Bilişsel öğrenme; yer öğrenme, kavrayışla öğrenme, taklit ve örnek alma yoluyla öğrenme.Ruh sağlığı davranış bozuklukları. a) Normal-anormal davranış ayrımı, b) Nevroz tanımı, çeşitleri; depresyon, fobi, obsesif-kompülsif davranış. C) Psikoz tanımı, çeşitleri; paranoid psikoz, PMD. d) Uyum zorlukları sonucu oluşan davranış bozuklukları; sosyopati, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsel davranış bozuklukları.Algı tanımı, algıyı etkileyen etkenler.Sosyolojinin tanımı, a) Toplum ve çeşitleri; birincil gruplar, ikincil gruplar (Cooley, Tonneis, Durkheim karşılaştırması). b) Toplumsal yapı, c) Toplumsal ilişki, d) Toplumsal değişme, e) Toplumsal kurum çeşitleri; aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset, kültür. f) Toplumsal statü, toplumsal rol, g) Toplumsallaşmanın tanımı, araçları; aile, okul, toplunsal çevre, kitle iletişim araçları, işbirliği ve katılım, h)Çeşitleri; başarılı toplumsallaşma, başarısız toplumsallaşma, yeniden toplumsallaşma.
 
ENF 1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI : ( 2 0 2  )
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.
 
YMAT 1007 MATEMATİK : ( 2 0 2 )
Kümeler, doğal sayılar,rasyonel sayılar, reel sayılar, kökler, kuvvetler, aralıklar, lineer eşitsizlikler, mutlak değerli eşitsizlikler, faktöryel, binom teoremi, fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, kartezyen koordinatlar, çember ve doğru denklemleri, lineer fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, üstel fonksiyon, logaritma fonksiyonu, hiperbolik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, matrisler, determinantlar ve lineer denklem sistemleri.
 
TÜR1001 TÜRK DİLİ I ( 2 0 2 )
Türk Diline Giriş. Dil Nedir? Dil ve Kültür ilişkisi, Türk dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe'de Sesler ve Sınıflandırılması. Hece Bilgisi, İmla Kuralları ve Uygulanması. Dilekçe Yazma.
 
TÜR1002 TÜRK DİLİ II ( 2 0 2 )
Noktalama İşaretleri ve Uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyon yazma. Türkçe'de İsim ve Fiil çekimleri. Zarf ve Edatların kullanış biçimleri. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.
 
YDİL1001 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) I ( 2 0 2 )
Introduction, simple present tense, questions, Present continuous tense yes-no questions words:What time, Which, How much, Modal can +....?Have+ got numbers, countable, uncountable nouns, pseudo subject there+modal, n+es, does+jobs, Simple present tense+...?, Negative simple present tense, Some, any, Suggestion, lets questions words, Present simple and position of time adverbs, Present continuous, Simple past tense, Mass and unit: How much? How many? Some, any, a few, a little, past tense, Past tense with ago and questions with "How" log, ago, Adjectives and adverbs, Comprassion and adjectives and adverbs, Going to, Present Perfect with for and since, Past continuous and past simpple, The simple future used in refuest, offers and can, present+ just, Present simple and past tense.
 
YDİL1002 YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II (2 0 2)
The taylors, simple present tense, revision test, what are they doing?, present continuous tense, present continuous tense, I'm going to buy a bike, colours, future, be going to/will revision test, In a hurry, much-many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a lot, where were you last week?, past tense, was-were-did-didn't, a letter from a pen , simple future-will, shopping, I'd like......a pair of.....etc., revision test.

ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I   ( 2 0 2 )
Kavramlar, İnkılap Kavramları, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü. Nedenleri, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri.Batılılaşma hareketleri Tanzimat ve Islahat Fermanları, fikir hareketleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batılılaşma (Batıcılık). Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı ve nedenleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşına girişi. Savaşın Sonu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Savaştığı Cepheler. Mondros Ateşkes Antlaşması. Kuvay-ı Milliye Hareketi. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Havza ve Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM'nin açılması. Kurtuluş Savaşında Cepheler, Doğu ve Güney Cephesi. Batı Cephesi Savaşları, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması.
 
ATA1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ( 2 0 2 )
Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin kaldırılması. Cumhuriyetin ilk yıllarında Çok partili hayata geçiş denemeleri.Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı. Sebest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı, Cumhuriyetin İlk yıllarında kültür politikası, Ekonomik alandaki gelişmeler, Toplumsal alanda İnkılap hareketleri. Atatürkçülük ve dayandığı İlkeler, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik İlkesi, Halkçılık Devletçilik İlkesi, Laiklik,İnkılapçılık İlkesi. II.Dünya Savaşı ve Türkiye'nin tutumu.