Dr.Öğr. Üyesi FATMA TOK YILDIZ


MAKALELER 1 - The Effect of Bundle Adaptation Control on VAP Speed and Length ofHospital Stay in Avoiding the Ventilator Associated Pneumonia (VAP) atAnesthesia Intensive Care Unit KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA,GÜRSOY SİNAN,Gülsoy Zühal,SÜHA BURCU KÜBRA,KOÇYİĞİT HÜLYA,ELALDI NAZİF,Arslan Gonca, Yayın Yeri: Int J Nurs Clin Pract, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: PubMed, Scopus, Google Scholar Özgün Makale 2 - YILDIZ İLKNUR,TOK YILDIZ FATMA,ALTUN YILMAZ EMİNE,ARAS DOĞAN ŞENAY, Yayın Yeri: International Journal of Caring Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, EBSCOhost, Google Scholar Özgün Makale 3 - TOK YILDIZ FATMA,ÇİNGÖL NURHAN,YILDIZ İLKNUR,KAŞIKÇI MAĞFİRET, Yayın Yeri: International Journal of Caring Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: CINAHL-ProQuest-EBSCOhost Özgün Makale 4 - TOK YILDIZ FATMA,KAŞIKÇI MAĞFİRET, Yayın Yeri: BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Vaka Takdimi 5 - Yoğun Bakım Ünitesindeki Hemşirelik İntörn Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri ÖZDEN DİLEK,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Gereksinimleri KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK,TOK YILDIZ FATMA, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Effects of oral care solutions on mucous membrane integrity and bacterial colonization Özden Dilek, Türk Gülengün, Düger Cevdet, Güler Elem K, Tok Fatma, Gülsoy Zuhal, Yayın Yeri: Nursing in Critical Care, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Klasik ve Entegre Müfradat Programı Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Uygulamada Yaşadıkları Kaygı Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Bazı Faktörler KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK,TÜRK GÜLENGÜN,TOK YILDIZ FATMA, Yayın Yeri: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ E DERGİSİ, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Knowledge Attitudes and Practices of Turkish Intern Nurses Regarding Physical Restraints Karagozoglu Serife, Ozden Dilek, Yildiz Fatma Tok, Yayın Yeri: Clinical Nurse Specialist, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Uyku Hijyeni Eğitiminin Koroner Yoğun Bakım Sonrası Hastaların Uyku Kalitesine Etkisi TOK YILDIZ FATMA,TEL AYDIN HATİCE, Yayın Yeri: Yoğun Bakım Hemşireliği, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Atıf Dizin Özgün Makale 11 - Hastaların Bakış Açısıyla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı İle Yaşamak Fenomenolojik Çalışma TEL AYDIN HATİCE,TOK YILDIZ FATMA,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörler ÖZDEN DİLEK,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA, Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Peer Education Project on Breast Self examination in İzmir Turkey SEVİL ÜMRAN,ÜNSAL ATAN ŞENAY,kiriş habibe,TOK YILDIZ FATMA,çolak gülhan,sağıt berna,akın özlem, Yayın Yeri: asian pasific journal of cancer prevention, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları YILDIZ İLKNUR,TOK YILDIZ FATMA (18.10.2018-20.10.2018), Yayın Yeri: Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - The Effect of Bundle Adaptation Control On Ventilator Associated Pneumonia (VAP) Speed and Leght of Hospital Stay in Avoiding the VAP at Anesthesia İntensive Care Unit KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA,GÜRSOY SİNAN,GÜLSOY ZUHAL,SÜHA BURCU KÜBRA,KOÇYİĞİT HÜLYA,ELALDI NAZİF,ARSLAN Gonca (04.06.2018-06.06.2018), Yayın Yeri: World Congress on Nursing and Healthcare Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Privacy of Elderly People: Qualitative Assesment in Terms of Nursing Home Residents and Caregivers KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA,YILDIZ İLKNUR (04.06.2018-06.06.2018), Yayın Yeri: World Congress on Nursing and Healthcare Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - TOK YILDIZ FATMA,KAŞIKÇI MAĞFİRET (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslarrası Sağlık bilimleri ve Yaşam Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Aile sağlığı merkezine başvuran yetişkinlerin hijyen uygulamalarının değerlendirilmesi. TOK YILDIZ FATMA,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,GÖLBAŞI ZEHRA (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Hastaların Yoğun Bakım Deneyimleri ve Umut- Umutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi TOK YILDIZ FATMA,YILDIZ İLKNUR,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÇERİK BURCU KÜBRA,Koçyiğit Hülya (05.11.2017-08.11.2017), Yayın Yeri: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Miyokart Enfarktüsü Geçiren Hastaların Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi TOK YILDIZ FATMA,YILDIZ İLKNUR,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,KAŞIKÇI MAĞFİRET,KAYA HAKKI,Koru Dilek,Özdemir Feride,Çimen Bekir Sıtkı (05.11.2017-08.11.2017), Yayın Yeri: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Pediatri Hemşirelerinin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumları YILDIZ İLKNUR,TOK YILDIZ FATMA (05.11.2017-08.11.2017), Yayın Yeri: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları YILDIZ İLKNUR,TOK YILDIZ FATMA,ALTUN YILMAZ EMİNE,ARAS DOĞAN ŞENAY (12.10.2017-14.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları YILDIZ İLKNUR,TOK YILDIZ FATMA,ALTUN YILMAZ EMİNE,ARAS DOĞAN ŞENAY (12.10.2017-14.10.2017), Yayın Yeri: ULUSLARARASI III.ADLİ HEMŞİRELİK II.ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Ağrı KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA,ÖZDEN DİLEK,ÇERİK BURCU KÜBRA (25.05.2017-27.05.2017), Yayın Yeri: 4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı Ulusal Özet bildiri ISBN: 12 - İntörn Hemşirelerin Ekip Çalışması ve Tıbbi Hatalar Konusundaki Tutumları TOK YILDIZ FATMA,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÇERİK BURCU KÜBRA (25.05.2017-27.05.2017), Yayın Yeri: 4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Hemşirelerin Örgütsel Güven Düzeyleir ve Ekip Çalışmasına Yönelik Tutumları KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA,ÇERİK BURCU KÜBRA (25.05.2017-27.05.2017), Yayın Yeri: 4. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Uluslararası Katılımlı Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN SON SINIF ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ VE SİBER ZORBALIK-MAĞDURİYET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA,Çabuk Kübra,Fidan Gizem,Demirel Büşra (26.04.2017-28.04.2017), Yayın Yeri: 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 15 - Sağlık Alanında Öğrenim Gören Son Sınıf Üniversite Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeyleri ve Siber Zorbalık-Mağduriyet Algıları Arasındaki İlişki KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA,ÇABUK Kübra,FİDAN Gizem,DEMİREL Büşra (26.04.2017-28.04.2017), Yayın Yeri: 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Hemşirelerin Tıbbi Hatalara ve Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumları KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA,ÇERİK BURCU KÜBRA (10.09.2015-12.09.2015), Yayın Yeri: 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakıma İlişkin Değerlendirmeleri TOK YILDIZ FATMA,çingöl nurhan,KAŞIKÇI MAĞFİRET,YILDIZ İLKNUR (10.09.2015-12.09.2015), Yayın Yeri: 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Hemşirelerin Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Durumları ÇİNGÖL NURHAN,KAŞIKÇI MAĞFİRET,TOK YILDIZ FATMA,AYTEKİN KANATLI KERİMAN (10.09.2015-12.09.2015), Yayın Yeri: 15. ulusal hemşirelik kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - Koroner arter hastalığı tanısı ile izlenen bireyin Orem in Öz Bakım Yetersizlik Kuramı na Göre Bakımı Olgu Sunumu TOK YILDIZ FATMA,KAŞIKÇI MAĞFİRET (10.09.2015-12.09.2015), Yayın Yeri: 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - Klasik ve Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Rehber Hemşire Denetiminde İlk Klinik Uygulamalarında Kendini Gerçekleştirme ve Problem Çözme Düzeyleri KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK,TOK YILDIZ FATMA (19.11.2014-22.11.2014), Yayın Yeri: 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - Yoğun Bakım Ünitesinde Klinik Uygulama Yapan İntörn Öğrencilerin Kaygı Düzeyleri ve Yoğun Bakıma İlişkin Düşünceleri ÖZDEN DİLEK,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,TOK YILDIZ FATMA (27.09.2012-29.09.2012), Yayın Yeri: 2. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 22 - Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hasta Yakınlarının Gereksinimlerinin Belirlenmesi Karagözoğlu Şerife.Özden Dilek, Tok Yıldız Fatma (27.09.2012-29.09.2012), Yayın Yeri: 2. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Ulusal Poster ISBN: 23 - Klasik ve Entegre Müfredat Programı Hemşirelik Öğrencilerininİlk Klinik uygulamada Yaşadıkları Kaygı ve Klinik Stres Düzeyi Karagözoğlu Şerife. Özden Dilek, Türk Gülengün, Tok Yıldız Fatma (27.09.2012-29.09.2012), Yayın Yeri: 2. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Ulusal Poster ISBN: 24 - Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Üç Farklı AğızBakım SolüsyonunOral Mükoz Membran Bütünlüğüne Etkisi ÖZDEN DİLEK,TÜRK GÜLENGÜN,DÜGER CEVDET,KOÇAL GÜLER ELEM,GÜLSOY ZUHAL,TOK YILDIZ FATMA (27.09.2012-29.09.2012), Yayın Yeri: 2. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 25 - The Effect of Sleep Hygiene Education on patients Quality of Sleep After Coronary İntensive Care TOK YILDIZ FATMA,TEL AYDIN HATİCE (29.05.2012-01.06.2012), Yayın Yeri: The First İnternational Clinical Nursing Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Hemşirelik İntörnlük Programını Tamamlayan Öğrencilerin Fiziksel Tespite İlişkin Tutum ve Uygulamaları Karagözoğlu Şerife. Özden Dilek, Tok Yıldız Fatma (19.10.2011-21.10.2011), Yayın Yeri: 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Poster ISBN: 27 - Klinik Uygulamaya İlk Kez Çıkan Entegre Program Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Karagözoğlu Şerife. Özden Dilek, Tok Yıldız Fatma (19.10.2011-21.10.2011), Yayın Yeri: 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Poster ISBN: 28 - Hemşirelerin Öz Duyarlılık Özgüven Düzeyleri ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi Karagözoğlu Şerife. Bingöl Nurhan,Tok Yıldız Fatma (19.10.2011-21.10.2011), Yayın Yeri: 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Poster ISBN: 29 - Kan Transfüzyonu Uygulam Rehberi ile Çalışmanın KAn Transfüzyonu Uygulaması ile İlgili Hemşirelik Kayıtlarının Yeterliliği Üzerine etkisi TEL AYDIN HATİCE,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK,TOK YILDIZ FATMA,ARIKAN DÖNMEZ AYŞE,COŞKUN HAMİDE (20.10.2009-24.10.2009), Yayın Yeri: 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Hastaların Bakış Açısıyla Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı İle Yaşamak Fenomolojik Yaklaşım TEL AYDIN HATİCE,TOK YILDIZ FATMA,KARAGÖZOĞLU ŞERİFE,ÖZDEN DİLEK (30.09.2009-04.10.2009), Yayın Yeri: 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - KOAH lı Hastaların Evde Bakımında Kullanılan Modeller Tel Hatice. Karagözoğlu Şerife, Tok Fatma (20.04.2008-23.04.2008), Yayın Yeri: 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi Ulusal Poster ISBN: