Öğretim Görevlisi EBRAR ILIMAN


MAKALELER 1 - KARAGÖZ NAİM,ÜSTÜN SELİN,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 2 - Sağlık Çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemi Hakkındaki Görüşleri ERİŞ HÜSEYİN,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: European Journal of Science and Technology, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Isı Özgün Makale 3 - Kamu Sağlık Kuruluşlarında Satın Alma Sisteminde Karşılaşılan Problemlere Yönelik Araştırma KARAGÖZ NAİM,KURTULUŞ YUSUF ZİYA,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE AKILCI İLAÇ KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ASLAN RUKİYE,ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL), Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Internation Scientific Indexing, Cite Factor Academic Scientific Journals, Internation Scientific Indexing (ISI) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Cite Factor Academic Scientific Journals ResearchBibleDirectory of Research Journals Indexing, Scientific World Index, Özgün Makale 5 - BİREYLERİN SAĞLIK HİZMET KULLANIM KÜLTÜRLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ KARAGÖZ NAİM,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL,ASLAN RUKİYE, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD, Google Scholar, DRJI, Rootindexing, İ2or, Scientific Indexing Services, Academic Keys, COSMOS IF, ResearchBib Özgün Makale 7 - Ebeveynlerde Sağlıklı Yaşam Eğitimi Bilinç Düzeyi Ölçeğinin Geliştirilmesi KARAGÖZ YALÇIN,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: Dergipark Özgün Makale 8 - Zaman Yönetimi Ve Akademik Başarı Değerlendirmesi: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Örneği ERİŞ HÜSEYİN,ÖZMEN SÜMEYYE,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Internation Scientific Indexing (ISI) Özgün Makale 9 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları ve Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL,ILIMAN EBRAR,DURAK RUKİYE, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: International Scientific Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Index Islamicus, ResearchBib,ASOS Index, Rootindexing, CiteFactor, Scientific Indexing Services, DRJI Özgün Makale 10 - Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Muhasebe Derslerine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma BİÇER ENİS BAHA,AYDIN YÜKSEL,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA BİÇER ENİS BAHA,AYDIN YÜKSEL,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerindeki Başarılarını Etkileyen Faktörler Hakkında Görüşleri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği BİÇER ENİS BAHA,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Sağlık Yönetimi Mezunlarının Öz-Yeterliliklerinin İstihdam Durumuna Etkisi BİÇER ENİS BAHA,ILIMAN EBRAR,EKİZ TUTKU, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - TMS 2 ye göre Sağlık İşletmelerinde Stokların Değerlendirilmesi (Özel Hastane Örneği) ORHANER EMİNE,BİÇER ENİS BAHA,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: DergiPark Akademik, ASOS,SOBİAD, ROOTINDEKSING,Türk Eğitim İndeksi,Google Akademik, Arastirmax Özgün Makale 15 - The Affect Of Psychologıcal Contract To The Level Of Burnout Amongst The Admınıstratıve Unıt Workers: An Example Of A Prıvate Hospıtal ÖZTÜRK ZEKAİ,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Invention, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - Türkiye de Meslek Hastalıkları ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: DergiPark Akademik, Asos, Türk Eğitim İndeksi Derleme Makale 17 - Sağlık Yönetimi ve İşletmeciliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Bölümü Tercih Nedenleri ile Beklenti ve Motivasyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma ÖZTÜRK ZEKAİ,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: DergiPark Akademik Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - EVALUATION OF THE PREFERENCES OF HEALTH SERVICE USAGE ILIMAN EBRAR,ŞİMŞEK MERVE (20.06.2019-23.06.2019), Yayın Yeri: 4.Uluslararası Sağlık Bilimlri ve Yönetim Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - ŞİMŞEK MERVE,BİÇER ENİS BAHA,ILIMAN EBRAR (20.06.2019-23.06.2019), Yayın Yeri: 4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ASLAN RUKİYE,ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: CUMHURİYET 1. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69046-7-7 4 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ASLAN RUKİYE,ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: CUMHURİYET 1. ULUSLARARASIUYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69046-7-7 5 - SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK HASTALIKLARI MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KARAGÖZ NAİM,ILIMAN EBRAR (08.03.2019-10.03.2019), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - BİREYLERİN SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞI ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ ILIMAN EBRAR (08.03.2019-10.03.2019), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - SİVAS İLİNDE YAŞAYAN BİREYLERİN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ILIMAN EBRAR (08.03.2019-10.03.2019), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ARSLAN AYSEL,ILIMAN EBRAR,ASLAN RUKİYE (18.01.2019-20.01.2019), Yayın Yeri: ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7875-00-6 9 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ILIMAN EBRAR,ARSLAN AYSEL,ASLAN RUKİYE (18.01.2019-20.01.2019), Yayın Yeri: ZEUGMAII. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7875-00-6 10 - İdari Görevi Olan Akademisyenlerin Stratejik Düşünme Yeteneklerinin Belirlenmesi: Devlet Üniversitesi Örneği ÖZTÜRK ZEKAİ,ILIMAN EBRAR (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği MAZMAN İTİK ÜLKÜ,AYDIN YÜKSEL,ILIMAN EBRAR (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4.ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERSEMPOZYUMU Uluslararası ISBN: 12 - Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı Değerlendirmesi: SHMYO Öğrencileri Örneği ERİŞ HÜSEYİN,ILIMAN EBRAR,ÖZMEN SÜMEYYE (12.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - İdari Birim Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme Algılarının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi: Özel Hastane Örneği ÖZTÜRK ZEKAİ,ILIMAN EBRAR (01.12.2016-03.12.2016), Yayın Yeri: 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: