Dr.Öğr. Üyesi GÜLŞEN GÜÇLÜ


BİLDİRİLER 1 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Yetileri ve Boyun Eğici Davranış Eğilimlerinin Araştırılması GÜÇLÜ GÜLŞEN,EVCİLİ FUNDA (11.06.2019-13.06.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Sağlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Kaygılarının Şiddet Eğilimleri Üzerine Etkisi HASTAOĞLU FATMA,BIÇAKÇIGİL RAHİME,HASTAOĞLU ÖRGEN SEVDA,GÜÇLÜ GÜLŞEN (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Türkiye Doğal Florasında Yetişen Papaver Cinsi Oxytona Seksiyonuna Ait Gen Havuzunun SRAP Tekniği ile Genetik Karakterizasyonu KAYMAK ELİF,GÜRKÖK TAN TUĞBA,GÜÇLÜ GÜLŞEN,PARMAKSIZ İSKENDER (23.06.2014-27.06.2014), Yayın Yeri: 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Evaluation Of Some Antioxidant Enzyme Polymorphisms In Behçet s PatientS BENLİ İ, PARMAKSIZ İ, ŞAHİN Ş, ORTAK H, ŞAHİN M, BOZTEPE G (22.06.2014-26.06.2014), Yayın Yeri: IFCC WorldLab Istanbul 2014 Uluslararası Poster ISBN: 5 - Behçet Hastalarında Bazı Antioksidan Enzim Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi Benli İ, Parmaksız İ, Şahin Ş, Ortak H, Şahin M, Boztepe Güçlü G (27.10.2013-30.10.2013), Yayın Yeri: XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Ulusal Poster ISBN: 6 - Türkiye deki Bazı Yerel Fesleğen Popülasyonlarının Ocimum basilicum L Genetik Benzerliğinin SRAP Tekniği ile Belirlenmesi Gürkök T., Boztepe G., Telci İ, Parmaksız, İ (15.11.2012-18.11.2012), Yayın Yeri: 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Poster ISBN: 7 - Türkiye de Ticari Değeri Olan Papaver somniferum L Çeşitlerinin Moleküler Karakterizasyonu Boztepe G., Gürkök T., Kaymak E., Koyuncu M.,Parmaksız, İ (15.11.2012-18.11.2012), Yayın Yeri: 2. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 8 - Bazı Makromantarlarda Suillus Luteus Lepista Nuda Morchella Conica ve Rhizopogon Luteolus Biyoteknolojik Optimizasyon Olanaklarının Araştırılması Altu E., Boztepe G., Gürkök T., Türkekul İ., Parmaksız, İ (18.10.2012-20.10.2012), Yayın Yeri: IX. Ulusal Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 9 - Lactarius ve Russula Genuslarına Ait Bazı Türlerin Its Yöntemi İle Moleküler Karakterizasyonu Gürkök T., Boztepe G., Işık H., Altu E., Koyuncu M.,Türkekul İ., Parmaksız, İ. (18.10.2012-20.10.2012), Yayın Yeri: IX. Ulusal Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 10 - Papaver Cinsi Oxytona Seksiyonuna Ait Türlerin ITS Markörleri ile Moleküler Karakterizasyonu Boztepe G., Gürkök T., Kaymak E., Koyuncu M., Parmaksız, İ (03.09.2012-07.09.2012), Yayın Yeri: 21.Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Yeni Mikro RNAların Haşhaş Papaver somniferum L Bitkisinde Tanımlanması ve Karakterizasyonu Parmaksiz I., Unver T., Kaymak E., Boztepe G, Benli I., Gurkok T., Arslan N., Özcan S (21.06.2010-25.06.2010), Yayın Yeri: 20. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 12 - Türkiye Doğal Florasında yetişen Papaver cinsi Oxytona seksiyonuna ait den havuzunun ISSR tekniği ile genetik karakterizasyonu Gürkök T, Boztepe G, Kaymak E, Parmaksız İ (13.12.2009-16.12.2009), Yayın Yeri: XVI Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 13 - Analysis of Genetic Variation Among Turkish Oxytona Section Species Of Papaver Genus Using RAPD and SSR Markers PARMAKSIZ İSKENDER, BENLİ İSMAİL, BOZTEPE GÜLŞEN, Kaymak, E , Gurkok, T , Onen, H , Arslan, N (16.09.2009-19.09.2009), Yayın Yeri: International Meeting on the Horticulture of Opium Poppy Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: