Öğretim Görevlisi AYSEL ARSLAN


MAKALELER 1 - ÇOCUK OYUNLARININ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA YÖNELİK ETKİLERİNİN GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) ARSLAN AYSEL,TUNCAY DİLCİ, Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: International e-Journal of Educational Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, Index Copernicus, DRJI, CrossRef Özgün Makale 4 - Öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersine ilişkin görüşleri. BOZPOLAT EBRU,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi/e-International Journal of Educational Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 5 - Okul yöneticilerinin çokkültürlü eğitim tutumlarına ve demokratik tutumlarına ilişkin görüşleri: bir karma yöntem çalışması ARSLAN AYSEL,ÇALMAŞUR HİLAL, Yayın Yeri: Journal of Computer and Education Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 6 - Ortaokul öğretmenlerinin öğrencilerin ergenlik problemlerine ilişkin kullandıkları çözüm stratejileri ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 7 - TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA BOZPOLAT EBRU,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim tutumları ve demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL,ÇALMAŞUR HİLAL, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 9 - Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 10 - Ortaokul öğrencilerinin dinleme kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: International e-Journal of Educational Studies (IEJES), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, İNDEXS COPERNİCUS, DRJI, CrossRef Özgün Makale 11 - Çocuk oyuncaklarının çocukların gelişim alanlarına yönelik etkilerinin günümüz bağlamında incelenmesi (Sivas ili örneklemi). TUNCAY DİLCİ,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 12 - Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları KOÇ CANAN,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - The effect of station technique on academic success, attitude, and retention in turkish language teaching BOZPOLAT EBRU,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 14 - Geçmişten günümüze uzanan süreçte oyun ve oyuncaklardaki farklılaşmanın incelenmesi (Sivas ili örneklemi) ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: International e-Journal of Educational Studies (IEJES), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, Index Copernıcus, DRJI, CrossRef Özgün Makale 15 - Türkçe Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlkenin Uygulanabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 16 - Ortaokul öğrencilerinin başarı yönelimlerinin ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıklarının incelenmesi KOÇ CANAN,ARSLAN AYSEL, Yayın Yeri: Pegem Egitim ve Ogretim, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale