Öğretim Görevlisi FATMA HASTAOĞLU


MAKALELER 1 - Yaşlılıkta Güncel Sorun: Yetersiz Beslenme HASTAOĞLU FATMA,HASTAOĞLU EMRE, Yayın Yeri: Journal of Current Researches on Health Sector, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: International Scientific Indexing Derleme Makale 2 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Özellikleri ve Tutumlarının İncelenemsi MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA,BAŞER ESRA,MOLLAOĞLU SONGÜL, Yayın Yeri: İzlek akademi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ HASTAOĞLU FATMA,MOLLAOĞLU MUKADDER,BAŞER ESRA,MOLLAOĞLU SONGÜL, Yayın Yeri: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 4 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ HASTAOĞLU FATMA,MOLLAOĞLU MUKADDER,MOLLAOĞLU SONGÜL,BAŞER ESRA, Yayın Yeri: Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 5 - Yaşlı Bakımı Bölümü Öğrencilerinin Yaşlılıkla İlgili Tutumları MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA, Yayın Yeri: Literatür Sempozyum, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA, Yayın Yeri: Journal of Current Researches on Health Sector, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 7 - Multiple Sklerozlu Hastalarda Bakım Spektrumu ve İlkeleri MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA, Yayın Yeri: Literatür Sempozyum, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 8 - Determination of the Life Satisfaction of Elderly People Living in Nursing Homes MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA, Yayın Yeri: Journal of Current Researches on Health Sector, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Index Copernicus Özgün Makale 9 - Multiple Sklerozlu Hastalarda Yeti Yitimi ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin İncelenmesi fatma er, mukadder mollaoğlu, Yayın Yeri: Journal of Neurological Sciences (Turkish), Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: SCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Yaşlılarda Başarılı Yaşlanma Durumu ve Bazı Özelliklerin Değerlendirilmesi MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: II.Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Ebru Yapma Aktivitesinin Yaşlılarda Ağrı ve Yaşam Bulguları Üzerine Etkisi MOLLAOĞLU SONGÜL,HASTAOĞLU FATMA,MOLLAOĞLU MUKADDER (16.10.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: İBAD Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Current View Of Third Age Tourism HASTAOĞLU FATMA,HASTAOĞLU EMRE,BIÇAKÇIGİL RAHİME (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA,BAŞER ESRA,MOLLAOĞLU SONGÜL (22.12.2017-23.12.2017), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ MOLLAOĞLU MUKADDER,BAŞER ESRA,HASTAOĞLU FATMA,MOLLAOĞLU SONGÜL (22.12.2017-23.12.2017), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİ MOLLAOĞLU MUKADDER,BAŞER ESRA,HASTAOĞLU FATMA,MOLLAOĞLU SONGÜL (22.12.2017-23.12.2017), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESi MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA,BAŞER ESRA,MOLLAOĞLU SONGÜL (22.12.2017-23.12.2017), Yayın Yeri: 1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Yaşlılıkta Güncel Sorun: Yetersiz Beslenme HASTAOĞLU FATMA,HASTAOĞLU EMRE (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Sağlık Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Kaygılarının Şiddet Eğilimleri Üzerine Etkisi HASTAOĞLU FATMA,BIÇAKÇIGİL RAHİME,HASTAOĞLU ÖRGEN SEVDA,GÜÇLÜ GÜLŞEN (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: 2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Tele-Geriatri MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA (04.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 9.Ulusal Yaşlılık Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 11 - Determination Of Life Satisfaction Of The Elderly In A Nursing Home HASTAOĞLU FATMA,MOLLAOĞLU MUKADDER (20.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - MULTİPLE SKLEROZLU HASTALARDA BAĞIMSIZLIK DÜZEYLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA (27.11.2015-03.12.2015), Yayın Yeri: 51.Ulusal Nöroloji Kongresi Ulusal ISBN: 13 - MS'de yetiyitimi ve günlük yaşam aktivitelerinin incelenmesi MOLLAOĞLU MUKADDER,HASTAOĞLU FATMA (06.10.2010-10.10.2010), Yayın Yeri: 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2017-2018 Hasta bakım ilkeleri Türkçe 1 Önlisans 2017-2018 Hastalıklar bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2017-2018 İç Hastalıkları Bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2017-2018 mesleki uygulama Türkçe 1 Önlisans 2016-2017 evde bakım Türkçe 1 Önlisans 2016-2017 hasta bakım ilkeleri Türkçe 1 Önlisans 2016-2017 hastalıklar bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2016-2017 iç hastalıkları bilgisi Türkçe 2 Önlisans 2016-2017 iç hastalıkları bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2016-2017 temel gerontoloji Türkçe 2 Önlisans 2016-2017 yaşlı bakım ilke ve esasları Türkçe 1 Önlisans 2015-2016 evde bakım Türkçe 1 Önlisans 2015-2016 hasta bakım ilkeleri Türkçe 1 Önlisans 2015-2016 hastalıklar bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2015-2016 iç hastalıkları bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2015-2016 yaşlı bakım ilke ve esasları Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 evde bakım Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 hasta bakım ilkeleri Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 hastalıklar bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 iç hastalıkları bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2014-2015 yaşlı bakım ilke ve esasları Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 evde bakım Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 hasta bakım ilkeleri Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 hastalıklar bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 iç hastalıkları bilgisi Türkçe 1 Önlisans 2013-2014 mesleki uygulama teorik Türkçe 4 Önlisans 2013-2014 Yaşlı bakım ilke ve esasları Türkçe 2 Önlisans 2013-2014 yaşlı bakım ilke ve esasları Türkçe 1