Öğretim Görevlisi PELİN ÇELİK


BİLDİRİLER 1 - Romatoid Artritli Hastalarda Fonksiyonel Bağımsızlık Ve Yaşam Kalitesi MOLLAOĞLU MUKADDER,ÇELİK PELİN,ÇELİK ŞİMŞEK (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: II.Uluslararsı Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Acil ve Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölümcül Ritimleri Tanıma ve Uygun Hemşirelik Yaklaşımlarında Bulunabilme Durumlarının Belirlenmesi ÇELİK ŞİMŞEK,ÇELİK PELİN (05.07.2018-08.07.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - DELAYED SUBDURAL HEMATOMA ÇELİK ŞİMŞEK,GÜLÜNAY BEHNAN,ÇELİK PELİN,CUMAOĞLU MUSTAFA OĞUZ,ÇOŞKUN ABUZER,KOCAOĞLU SALİH,SARZEP ÇATLAK SEVGİ,ÖZBAY SEDAT,DENİZ ASLI BİLGE (19.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 14. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ,5. İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE/ İNTERNATIONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - BILATERAL KRONIK SUBDURAL KANAMA VE SUBARAKNOID KANAMA ÇELİK ŞİMŞEK,ÇELİK PELİN,GÜLÜNAY BEHNAN,CUMAOĞLU MUSTAFA OĞUZ,ÇOŞKUN ABUZER,ÖZBAY SEDAT (19.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 14. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ,5. İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE/ İNTERNATIONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - BILATERAL CEREBELLAR INFARCTION IN A PATIENT ADMITTED WITH VERTIGO ÇELİK ŞİMŞEK,ÇELİK PELİN (19.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 14. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ,5. İNTERCONTİNENTAL EMERGENCY MEDİCİNE/ İNTERNATIONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Abdominal aort anevrizmasında anamnezin önemi ÇELİK ŞİMŞEK,GÜLÜNAY BEHNAN,KOCAOĞLU SALİH,ÇELİK PELİN (22.11.2017-25.11.2017), Yayın Yeri: 9.Asıan conference on emergency medıcıne/13. Turkısh emergency medıcıne congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - DİYABETİK AYAK GELİŞMESİNİ ÖNLEYİCİ HASTA EĞİTİM PROGRAMININ TİP 2 DİYABETLİ HASTALARIN AYAK BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARINA ETKİSİ TEL AYDIN HATİCE,ÇELİK PELİN (05.11.2017-08.11.2017), Yayın Yeri: 5.Uluslararası 16. Ulusal hemşirelik kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Ceviz ve kuşburnu ile gelişen anaflaktik şok ÇELİK ŞİMŞEK,ÇELİK PELİN,GÜLÜNAY BEHNAN,KARACA ELİF EZGİ (18.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: 4. Internatıonal Critical Care and Emergency Medıcıne Congress/4.Intercontınental Emergency Medıcıne Congress/13. Ulusal acil tıp kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: