Dr.Öğr. Üyesi FUNDA EVCİLİ


KİTAPLAR Recent Developments in Nursing and Midwifery Bölüm Adı: Gynecological Cancers: Barriers To Early Diagnosis And Recommendations,EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Recep Efe, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 1-5275-1171-5, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Recent Developments in Nursing and Midwifery Bölüm Adı: Alternative And Complementary Therapies To Relieve Birth Pain,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, Editör: Prof. Dr. Recep Efe, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 1-5275-1171-5, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Riskli Doğum ve Sonrası Dönem Bölüm Adı: Annenin Psikolojine Bağlı Riskli Durumlar ve Ebelik Bakımı,EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: Yayın Evi Eklenecek, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Recent Advances in Health Sciences Bölüm Adı: Sexual Orientation: Myths and Facts,EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Prof.Dr.Recep Efe, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Recent Advances in Health Sciences Bölüm Adı: Peer Education and Sexual Health,EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Çamlı Adil, Ak Bilal, Arabacı Ramiz, Efe Recep, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Recent Advances in Health Sciences Bölüm Adı: Using the Model to Assess Sexual Health,EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Çamlı Adil, Ak Bilal, Arabacı Ramiz, Efe Recep, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Prevention of Gynecological Cancers: The Affecting Factors and Knowledge Levels among Women utillizing a Turkish state Hospital EVCİLİ FUNDA,BEKAR MİNE, Yayın Yeri: Journal of Health Research, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 2 - The Effect of Episiotomy Repair Simulation on the Anxiety and Self-Efficacy of Midwifery Students DEMİREL GÜLBAHTİYAR,EVCİLİ FUNDA,KAYA NURDAN,DOĞANER ADEM, Yayın Yeri: Journal of Midwifery and Reproductive Health, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, IMEMR, ISC, Directory of Open Access Journals (DOAJ) Electronic Journals Library(EZB) English E-Journals Database Civilica Özgün Makale 3 - How do personality characteristics of risky pregnant women affect their prenatal distress levels? : A Turkey University Hospital Cross Sectional Study EVCİLİ FUNDA,DAĞLAR GÜLSEREN, Yayın Yeri: Journal of Health Research, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 4 - The Effect of Postpartum Afterpain on Breastfeeding Self-Efficacy EVCİLİ FUNDA,KAYA DİDEM, Yayın Yeri: Cukurova Medical Journal, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 5 - Gebelikte Risk Algısı Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması EVCİLİ FUNDA,DAĞLAR GÜLSEREN, Yayın Yeri: Cukurova Medical Journal, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI Özgün Makale 6 - Sexual Orientation Myhts Scale (SOMS) : Development, Validity And Reliability in Turkey EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: xxxx, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Yatılı Bölge Lisesi Kız Öğrencilerinin Kansere İlişkin Bilgileri ve Kanserden Korunma Davranışları BEKAR MİNE,EVCİLİ FUNDA,BİLGİN İLKNUR, Yayın Yeri: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Problematic Internet Use, Sleep Quality and Academic Achievement in Turkish University Students EVCİLİ FUNDA,YURTSEVER İLKAY, Yayın Yeri: Adolescent Psychiatry, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 10 - Effect of episiotomy training with beef tongue and sponge simulators on the self-confidence building of midwifery students GÜLER HANDAN,ÇETİN PERİHAN,YURTSAL ZELİHA BURCU,CESUR BÜŞRA,BEKAR MİNE,UÇAR TUBA,EVCİLİ FUNDA,ÇETİN ALİ, Yayın Yeri: Nurse Education in Practice, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 11 - The effect of peer education model on sexual myths of Turkish university students: An interventional study EVCİLİ FUNDA,GÖLBAŞI ZEHRA, Yayın Yeri: PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 12 - Sexual myths of midwifery and nursing students and their attitude regarding the assessment of sexual health EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR, Yayın Yeri: Journal of Human Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 13 - A study on the relationship between internet use, anxiety levels, and quality of life of Turkish pregnant women EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların Annelik Rolüne HazıroluşlukDurumlarının ve Özgüvenlerinin Değerlendirilmesi EVCİLİ FUNDA,BEKAR MİNE,ABAK GÜLÇİN,TALİ BERRİN,TEMEL SULTAN, Yayın Yeri: Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR, Yayın Yeri: International Journal of Caring Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOhost Özgün Makale 16 - Effectiveness of Urinary Care Practices in Emergency Postpartum Period EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR, Yayın Yeri: International Journal of Caring Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOhost Özgün Makale 17 - The Relationship Between Self-Efficacy-Sufficiency and Professional Motivation of the Midwifery Students DAĞLAR GÜLSEREN,BİLGİÇ DİLEK,EVCİLİ FUNDA,BOLAT ÖZLEM, Yayın Yeri: International Journal of Caring Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOhost Özgün Makale 18 - Gebelikte Risk Oluşturan Bazı İnfeksiyöz Hastalıkları GÜLER HANDAN,EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: e-Sağlık Ebelik Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR Dizin Derleme Makale 19 - Cinsel Sağlık Bilgi Testi: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması EVCİLİ FUNDA,GÖLBAŞI ZEHRA, Yayın Yeri: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 20 - Annelerin yenidoğan tarama testlerine ilişkin görüşlerinin ve tarama programlarına katılma durumlarının belirlenmesi EVCİLİ FUNDA,CESUR BÜŞRA,YURTSAL ZELİHA BURCU,KAYA NURDAN, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 21 - Yenidoğan Tarama Testleri Eğitiminin Annelerin Bilgi Düzeyine Etkisi EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,YURTSAL ZELİHA BURCU,ALTUN YILMAZ EMİNE, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 22 - Yenidoğana Uygulanan Ağrılı İşlemlerin Ebeveyn Bebek Bağlanmasına Etkisi EVCİLİ FUNDA,YURTSAL ZELİHA BURCU,CESUR BÜŞRA,KAYA NURDAN, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 23 - Sexual Myths and Sexual Health Knowledge Levels of Turkish University Students EVCİLİ FUNDA,GÖLBAŞI ZEHRA, Yayın Yeri: Sexuality Culture, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 24 - Pregnant Women s Opinions About Breast Milk And Breastfeeding Myths YURTSAL ZELİHA BURCU,EVCİLİ FUNDA,DURAN ÖZLEM,CESUR BÜŞRA,TOKSOY Kübra Havva,SÜSLÜOĞLU BİRSEN, Yayın Yeri: International Journal of Nursing Didactics, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Hemşirelik Özgün Makale 25 - Anxiety and Depression s Effect on Breastfeeding Self Efficacy Perception and Breastfeeding Attitude of Pregnant Women YURTSAL ZELİHA BURCU,DURAN ÖZLEM,EVCİLİ FUNDA,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,CESUR BÜŞRA,ZENGİN CANAN,İNAL ŞEYMA, Yayın Yeri: International Journal of Nursing Didactics, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: kkk Özgün Makale 26 - Sexual Myths Scale SMS Development Valıdıty And Relıabılıty In Turkey GÖLBAŞI ZEHRA,EVCİLİ FUNDA,EROĞLU KAFİYE,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: SEXUALITY AND DISABILITY, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 27 - El Yıkama Ve Paraziter Hastalıklar Eğitimi Okul Çocuklarının Bilgi ve Davranışları Üzerine Etkisi BİLGİN İLKNUR,EVCİLİ FUNDA,KAYA NURDAN,BEKAR MİNE, Yayın Yeri: Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 28 - Cinsel Şiddet Mitler ve Gerçekler EVCİLİ FUNDA,GÖLBAŞI ZEHRA, Yayın Yeri: Türkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Turkiye Citation Index, Turkiye Klinikleri Medical Database Derleme Makale 29 - Information Levels of Female Students of a Secondary School on Menstruation and Menstrual Hygiene BİLGİN İLKNUR,KAYA NURDAN,EVCİLİ FUNDA,BEKAR MİNE,DEMİREL GÜLBAHTİYAR, Yayın Yeri: IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: HEmşirelik Özgün Makale 30 - Perinatal Hasta Güvenliği Ebelerin ve Perinatal Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Görüş ve Uygulamaları EVCİLİ FUNDA,YURTSAL ZELİHA BURCU,Abak Gülçin,Tali Berrin,Sultan Temel, Yayın Yeri: sürekli tıp eğitim dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 31 - Doğum Öncesi Ev Ziyareti Hizmeti Verilen Gebelerin Memnuniyet Düzeyleri DAĞLAR GÜLSEREN,UÇAR TUBA,EVCİLİ FUNDA,BİLGİÇ ÇELİK DİLEK, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 32 - Erken Postpartum Dönemde Bulunan Lohusaların Anne Bebek Bağlanmasına İlişkin Görüşleri EVCİLİ FUNDA,GÜLÇİN ABAK,BERRİN TALİ,YURTSAL ZELİHA BURCU, Yayın Yeri: Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 33 - Determining The Knowledge of Women and Their Attitudes Regarding Gynecological Cancer Prevention BEKAR MİNE,GÜLER HANDAN,EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,DURAN ÖZLEM, Yayın Yeri: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 34 - Evlilik Öncesi Cinsel Deneyim Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Görüş ve Tutumları EVCİLİ FUNDA,CESUR BÜŞRA,ALTUN AYŞE,ZARİFE GÜÇTAŞ,SÜMER ERGÜN HALDUN, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 35 - Jinekolojik Kanser Tanısı Almanın Psikososyal Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları EVCİLİ FUNDA,BEKAR MİNE, Yayın Yeri: Türk Jinekoloji ve Onkoloji Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: EMBASE, SCOPUS, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Google Scholar ve Türkiye Atıf Dizini Özgün Makale 36 - Hasta Cinselliğinin Değerlendirilmesi ve Hemşirelik Engeller ve Öneriler GÖLBAŞI ZEHRA,EVCİLİ FUNDA, Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik ve sağlık Bilimleri Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar, DOAJ, TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanı Özgün Makale 37 - Adölesan Kızların Cinsellikle İlgili Konularda Anneleri ile Olan İletişimlerinin Değerlendirilmesi EVCİLİ FUNDA,GÖLBAŞI ZEHRA, Yayın Yeri: Koruyucu Hekimlik Bülteni, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCOhostScopeMedTÜBİTAK Turkish Medical IndexAkademikDizinIndexScholarScopusCAB AbstractsGlobal Health DatabaseDOAJIndexCopernicusTurk Medline (Pleksus)Google Schola Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Investigating the risk perceptions of young women who have diagnoses of breast and/or gynecological cancer in their families: a qualitative study EVCİLİ FUNDA,TOK YILDIZ FATMA (19.09.2019-21.09.2019), Yayın Yeri: 1st International Cancer Days, Sivas, Turkey Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Illness perception in breast cancer patients: a mixed method research example TOK YILDIZ FATMA,EVCİLİ FUNDA,GÜRLER HESNA (19.09.2019-21.09.2019), Yayın Yeri: 1st International Cancer Days, Sivas, Turkey Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Prevention from gynecological cancers: The affecting factrs and knowledge levels of women EVCİLİ FUNDA,BEKAR MİNE (19.09.2019-21.09.2019), Yayın Yeri: 1st International Cancer Days, Sivas, Turkey Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Yetileri ve Boyun Eğici Davranış Eğilimlerinin Araştırılması GÜÇLÜ GÜLŞEN,EVCİLİ FUNDA (11.06.2019-13.06.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,BEKAR MİNE,GÜLER HANDAN (02.05.2019-03.05.2019), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Emzirme Oranlarını ve Emzirme Süresini Artırmaya Yönelik Sağlık Bakım Uygulamaları EVCİLİ FUNDA,KAYA DİDEM (02.05.2019-03.05.2019), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Gebelikte Risk Algısı Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması EVCİLİ FUNDA,DAĞLAR GÜLSEREN (02.05.2019-03.05.2019), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Gebelerin Doğum Korkusu ve Etkileyen Faktörler KAYA DİDEM,EVCİLİ FUNDA (02.05.2019-03.05.2019), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Gençlerin Anne Sütü Algı Düzeylerinin Belirlenmesi KAYA DİDEM,EVCİLİ FUNDA (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Kadınların Doğumdaki Destek ve Kontrol Algılarının Doğum Korkusu ve Anne Memnuniyetine Etkisi DEMİREL GÜLBAHTİYAR,KAYA NURDAN,EVCİLİ FUNDA (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Prekonsepsiyonel Döneme İlişkin Bakım ve Danışmanlık Önerileri / Care and Consultancy Recommendations for Preconceptional Period EVCİLİ FUNDA (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Carol Postpartum Cinsel Fonksiyon ve Disparoni Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması / Turkish Version of the Carol Postpartum Sexual Function And Dyspareunia Assessment Scale: A Validity and Reliability Study EVCİLİ FUNDA (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Gebelerin Cinselliğe İlişkin Düşünceleri ve Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of Views on Sexuality and Sexual Functions of Pregnant Women EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,DEĞERLİ BÜŞRA (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - Jinekolojik Kanserden Korunma Bilgi Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması / A Scale Development Study: Gynecologic Cancer Prevention Information Scale BEKAR MİNE,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,EVCİLİ FUNDA,DOĞANER ADEM (19.04.2019-21.04.2019), Yayın Yeri: 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Uterus Kontraksiyonuna Bağlı Postpartum Ağrının Emzirme Öz Yeterliliğine Etkisi EVCİLİ FUNDA (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Türk üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, uyku kalitesi ve akademik başarı ilişkisinin incelenmesi EVCİLİ FUNDA,YURTSEVER İLKAY (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Postpartum Ağrı ve Emzirme EVCİLİ FUNDA,YURTSEVER İLKAY (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Tokofobi: Multidisipliner Bir Problem EVCİLİ FUNDA,KAYA DİDEM (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - İhmal Edilen Bir Alan: Hasta Cinselliği ve Hemşirelik EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR (24.04.2018-26.04.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Maternal Role Uyum ve Ebelik / Hemşirelik Bakımı EVCİLİ FUNDA,KAYA DİDEM (24.04.2018-26.04.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Riskli gebelerin kişilik özelliklerinin prenatal distres düzeyine etkisi EVCİLİ FUNDA (24.04.2018-26.04.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 5. Ulusal Sivas Ebelik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Türk gebeler arasında internet kullanımı, anksiyete düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi üzerine bir çalışma / A study on the relationship quality of life, level of anxiety, internet use between Turkish pregnants EVCİLİ FUNDA (23.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası ve II. Ulusal KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Cinsel sağlık ve postpartum dönem: ebe ve hemşirelere öneriler / Sexual health and postpartum period: recommendations to midwives and nurses EVCİLİ FUNDA,KAYA NURDAN (23.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - Cinsel yönelim mitleri ve hemşirelik / Sexual orientation myths and nursing EVCİLİ FUNDA (23.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Meme başı çatlaklarını önlemeye yönelik yaklaşımlar Approaches to prevent nipple fissures DEMİREL GÜLBAHTİYAR,EVCİLİ FUNDA (23.03.2018-24.03.2018), Yayın Yeri: I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Acil Postpartum Dönemde Üriner Bakıma Yönelik Uygulamaların Etkinliği. EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR (21.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - Yatılı Bölge Lisesi Kız Öğrencilerinin Kansere İlişkin Bilgileri ve Kanserden Korunma Davranışları BEKAR MİNE,EVCİLİ FUNDA,BİLGİN İLKNUR (21.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - Akran Eğitim Modelinin Cinsel Sağlığın Geliştirilmesine Etkisi EVCİLİ FUNDA (21.04.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - BETTER Model: Cinsel Sağlık ve Kanser EVCİLİ FUNDA (21.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Epizyotomi Tamiri Simülasyon Uygulamasının Öğrencilerin Kaygı ve Öz Yeterlilikleri Üzerine Etkisi DEMİREL GÜLBAHTİYAR,EVCİLİ FUNDA,KAYA NURDAN,DOĞANER ADEM (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 31 - Ebe ve Hemşire Öğrencilerin Cinsel Mitleri ve Cinsel Sağlığın Değerlendirilmesine İlişkin Görüşleri EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 32 - Ebelik Öğrencilerinin Öz Etkililik-Yeterlilik ile Mesleki Güdülenme Arasındaki İlişki DAĞLAR GÜLSEREN,BİLGİÇ DİLEK,EVCİLİ FUNDA,Bolat Özlem (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 33 - Perinatal Eğitim EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 34 - Üniversite Öğrencilerin Cinsel Mitleri Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi EVCİLİ FUNDA,GÖLBAŞI ZEHRA (14.10.2016-16.10.2016), Yayın Yeri: XI. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - Akran Eğitimi Modelinin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Mitlerine Etkisi EVCİLİ FUNDA,GÖLBAŞI ZEHRA (14.10.2016-16.10.2016), Yayın Yeri: XI. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - The Effects Of Newborn Screenıng Tests Traınıng On The Knowledge Level Of Mothers EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,YURTSAL ZELİHA BURCU,ALTUN EMİNE (15.06.2016-18.06.2016), Yayın Yeri: XXV EUROPEAN CONGRESS of PERINATAL MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 37 - Newborn Screenıng Tests Determınatıon Of Maternal Vıews And Partıcıpatıon Status In Screenıng Programs EVCİLİ FUNDA,CESUR BÜŞRA,YURTSAL ZELİHA BURCU,KAYA NURDAN (15.06.2016-18.06.2016), Yayın Yeri: XXV EUROPEAN CONGRESS of PERINATAL MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 38 - The Effect Of Paınful Processes Applıed To Newborn On Parent Infant Attachment EVCİLİ FUNDA,YURTSAL ZELİHA BURCU,CESUR BÜŞRA,KAYA NURDAN (15.06.2016-18.06.2016), Yayın Yeri: XXV EUROPEAN CONGRESS of PERINATAL MEDICINE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 39 - Hormon Replasman Tedavisi Kanıtlar ve Güncel Yaklaşımlar EVCİLİ FUNDA,YURTSAL ZELİHA BURCU (26.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 40 - Bir Ortaokulda Ögrenim Gören Kız Öğrencilerinin Menstruasyon Dönemi Ve Hijyenine İlişkin Bilgi Durumları BİLGİN İLKNUR,KAYA NURDAN,EVCİLİ FUNDA,BEKAR MİNE,DEMİREL GÜLBAHTİYAR (26.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 41 - El Yıkama ve Paraziter Hastalıklar Eğitimi Okul Çocuklarının Bilgi ve Davranışları Üzerine Etkisi BİLGİN İLKNUR,EVCİLİ FUNDA,KAYA NURDAN,BEKAR MİNE (26.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 42 - Ebelik Öğrencilerinde Epizyotomi Becerisi İçin Danadili ve Sünger Simülasyonunun Kullanımı GÜLER HANDAN,ÇETİN PERİHAN,YURTSAL ZELİHA BURCU,CESUR BÜŞRA,BEKAR MİNE,UÇAR TUBA,EVCİLİ FUNDA,ÇETİN ALİ (26.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 43 - Aile Merkezli Maternal Bakım EVCİLİ FUNDA,YURTSAL ZELİHA BURCU (26.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: 3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 44 - Gebelerde Kaygı ve Depresyonun Emzirme Öz yeterlilik Algısına ve Emzirme Tutumuna Etkisi YURTSAL ZELİHA BURCU,DURAN ÖZLEM,EVCİLİ FUNDA,ERTEKİN PINAR ŞÜKRAN,CESUR BÜŞRA,Zengin Canan,ŞEYMA İNAL (27.04.2015-30.04.2015), Yayın Yeri: 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 45 - Gebelerin Anne Sütü ve Emizrme Mitleri Hakkındaki Görüşleri YURTSAL ZELİHA BURCU,EVCİLİ FUNDA,DURAN ÖZLEM,CESUR BÜŞRA,KÜBRA TOKSOY,BİRSEN SÜSLÜOĞLU (27.04.2015-30.04.2015), Yayın Yeri: 6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 46 - Satisfaction Level of Pregnant Women Visited At The House in Prenatal Period DAĞLAR GÜLSEREN,UÇAR TUBA,EVCİLİ FUNDA,BİLGİÇ DİLEK (04.02.2015-06.02.2015), Yayın Yeri: Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress Uluslararası Poster ISBN: 47 - Frequency Of Pregnancy Induced Symptoms Among Pregnant Women And Effects On Activities DAĞLAR GÜLSEREN,BİLGİÇ DİLEK,NUR NAİM,EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR (04.12.2014-07.12.2014), Yayın Yeri: The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Uluslararası Poster ISBN: 48 - Cinsel Mitler Ölçeği Türkiye de Bir Ölçek Geliştirme Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması GÖLBAŞI ZEHRA,EVCİLİ FUNDA,EROĞLU KAFİYE,BİRCAN HÜDAVERDİ (28.11.2014-30.11.2014), Yayın Yeri: X. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi Ulusal Poster ISBN: 49 - Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların Annelik Rolüne Hazıroluşluk ve Özgüvenlerinin Değerlendirilmesi EVCİLİ FUNDA,BEKAR MİNE,YURTSAL ZELİHA BURCU,GÜLÇİN ABAK,GÜLER ELİF (24.04.2014-26.04.2014), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 5.Ulusal Öğrenci Ebelik Kongresi Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 50 - Kadınların Gebelik Doğum ve Doğum Sonrasına Yönelik Kültürel Uygulamaları BEKAR MİNE,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,EVCİLİ FUNDA,BİLGİN İLKNUR,ABAK GÜLÇİN,GÜLER ELİF (24.04.2014-26.04.2014), Yayın Yeri: 1. Uluslararası 5. Ulusal Öğrenci Ebelik Kongresi Uluslararası Poster ISBN: 51 - Kadınların Jinekolojik Kanserlerden Korunma Konusundaki Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi BEKAR MİNE,GÜLER HANDAN,EVCİLİ FUNDA,DEMİREL GÜLBAHTİYAR,DURAN ÖZLEM (20.11.2013-23.11.2013), Yayın Yeri: 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 52 - Perinatal Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin ve Ebelerin Perinatal Hasta Güvenliği Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri EVCİLİ FUNDA,ABAK GÜLÇİN,BERRİN TALİ,SULTAN TEMEL (20.11.2013-23.11.2013), Yayın Yeri: 3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 53 - Hemşirelerin Mesleki Yasalarına İlişkin Önceliklerinin Belirlenmesi YURTSEVER İLKAY,EVCİLİ FUNDA,SEVİMLİGÜL GÜLGÜN (25.10.2013-27.10.2013), Yayın Yeri: 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ulusal Poster ISBN: 54 - Perinatal Hasta Güvenliği Kavramsal Çerçeveden Hemşirelik Yaklaşımlarına GÖLBAŞI ZEHRA,EVCİLİ FUNDA (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: 1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonu Bakım Kongresi Ulusal Poster ISBN: 55 - Erken Postpartum Dönemde Anne Bebek Bağlanmasını Etkileyen Faktörlerin Tanılanması EVCİLİ FUNDA,ABAK GÜLÇİN,TALİ BERRİN (02.05.2013-04.05.2013), Yayın Yeri: 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi Ulusal Poster ISBN: 56 - Aile Merkezli İntrapartum Bakım EVCİLİ FUNDA,GÖLBAŞI ZEHRA (24.04.2013-26.04.2013), Yayın Yeri: 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi Ulusal Poster ISBN: 57 - Alternatif Doğum Pozisyonları YURTSAL ZELİHA BURCU,BİLGİÇ DİLEK,EVCİLİ FUNDA (24.04.2013-26.04.2013), Yayın Yeri: 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi Ulusal Poster ISBN: 58 - Gebelik ve Doğuma Yönelik Mitler Ebelik Ve Hemşirelik 1 Sınıf Öğrencilerinin Düşünceleri YURTSAL ZELİHA BURCU,BİLGİÇ DİLEK,EVCİLİ FUNDA (24.04.2013-26.04.2013), Yayın Yeri: 1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi Ulusal Poster ISBN: 59 - Sivas Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde Doğum Korkusu Ve Etkileyen Faktörler CESUR BÜŞRA,EVCİLİ FUNDA,SÜMER ERGÜN HALDUN (07.10.2011-11.10.2011), Yayın Yeri: 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Poster ISBN: 60 - Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Evlilik Öncesi Cinsel Deneyim Konusundaki Görüş ve Tutumları EVCİLİ FUNDA,CESUR BÜŞRA,ALTUN AYŞE,GÜÇTAŞ ZARİFE,SÜMER ERGÜN HALDUN (04.10.2011-07.10.2011), Yayın Yeri: 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ulusal Poster ISBN: